Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Grimstad

Denne videreutdanningen er en del av Kunnskapsdepartementets strategi Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere, som skal gi yrkesfaglærere den kompetansen de trenger for å undervise i et arbeidsliv i utvikling. Ønsker du å delta på emner gjennom denne ordningen må du først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter motta en e-post fra oss med videre informasjon om søknadsprosessen ved UiA.

Videreutdanningen retter seg mot yrkesfaglærere som underviser i programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Videreutdanning vil sette søkelyset på bruk av ny teknologi og digitalisering i yrkesfagene. Det vil bli lagt vekt på både praktisk, didaktisk og profesjonsfaglig digital kompetanse. I tillegg vil videreutdanningen bidra til å skape praksisnære situasjoner, slik at det blir enkelt for studenten å overføre kunnskapen de tilegner seg til det yrkesfaglige praksisfeltet.

Videreutdanningen vil gi studenten forståelse for, og innsikt i, hvordan teknologien kan ses i sammenheng med yrkesfagene. Videreutdanningen vil vise studenten sammenhenger mellom nye teknologier og samfunnet ellers og hvordan dette påvirker utviklingen av samfunnet.

Hva lærer du

Yrkesdidaktisk bruk av ny teknologi 1
Etter fullført emne skal studenten blant annet:

  • kunne forstå hvordan teknologi inngår i eget yrkesfag og hvordan det kan inngå som en del av undervisningen i skolen
  • kunne se undervisning i sammenheng med kompetanse for det 21. århundre
  • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg knyttet til digitalisering og teknologi i eget yrkesfaglig utdanningsprogram
  • beherske ulike innfallsvinkler til teknologi
  • kjenne til hvordan bruk av smarte sensorer og mikrosystemer kan bidra i klimakampen

Yrkesdidaktisk bruk av ny teknologi 2
Etter fullført emne skal studenten blant annet:

  • kunne utforske, eksperimentere og lage løsninger med ny teknologi og digitale verktøy
  • kunne forstå hvordan en anvender yrkesdidaktikk knyttet opp mot relevante teorier
  • kunne legge til rette for tilpasset og differensiert opplæring ved bruk av læringsanalyse og nye e-læringsteknologier.
  • kunne bruke algoritmisk tankegang til problemløsning, refleksjon og kritisk tenkning
  • kunne bruke digitale verktøy på en slik måte det fremmer kunnskap om bærekraftig utvikling

Oppbygging

Hvert semester består av tre fysiske samlinger og to nettbaserte samlinger.  

Emnene legger opp til konkrete læringssituasjoner og varierte arbeidsformer med søkelys på aktivitet og engasjement.

Studentene skal arbeide med hvordan digitalisering og ny teknologi kan være med å utvikle og redefinere de tre tverrfaglige temaene i læreplanverket.

Arbeidsformen er dynamisk og interaktiv, og den enkelte blir utfordret i plenum, gruppevis og individuelt. Studentene organiseres i undervisningsgrupper hvor bruk av verktøy, teori, erfaringsutveksling, trening og samspill står sentralt.

Praktiske øvelser brukes til å synliggjøre hvordan praksis og teori kan forsterke hverandre gjennom erfaringslæringsprinsipper.

Samlinger høsten 2023

PED9006

Dato

Klokkeslett

Samling 1

 

Fysisk

 

14.09.2023

12:00-16:00

15.09.2023

09:15-15:00

Samling 2

Zoom

29.09.2023

09:15

Samling 3

 

Fysisk

 

19.10.2023

12:00-16:00

20.10.2023

09:15-15:00

Samling 4

Zoom

03.11.2023

09:15

Samling 5

 

Fysisk

 

16.11.2023

12:00-16:00

17.11.2023

09:15-15:00

Eksamen

01.12.2023

 

Opptakskrav

Søkere må ha yrkesfaglærerutdanning og være ansatt i videregående skole hvor de underviser i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram eller programområder.

Søkere må ha bestått emnet PED9006: Yrkesdidaktisk bruk av ny teknologi 1 (15 studiepoeng) eller tilsvarende, for å kunne ta PED9007

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no