Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Har du lyst til å lære om spennende musikktradisjoner og musikkulturer fra andre og fjerne land? Og om hvordan du som lærer kan bruke dette i din musikkundervisning? Da er dette kurset noe for deg!

Institutt for Rytmisk Musikk tilhørende Fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder har i en årrekke hatt nær kontakt med musikktradisjoner fra fjerne land. Både gjennom vår tilknytning til folkemusikk med musiker og professor Bjørn Ole Rasch og gjennom folkemusiker og stipendiat Annbjørg Lien. Begge ansatt ved Institutt for Rytmisk Musikk og tilhører toppsjiktet på verdensbasis innen dette fagområdet. 

Instituttet har også i de fem siste årene drevet et større forskningsprosjekt kalt ”Music Without Borders”, der musikk fra Setesdalen har blitt tatt med ut i verden til fjerne himmelstrøk for å blandes med nye klanger. Her har i tillegg verdensmusiker og stipendiat Ingolv Haaland spilt en stor rolle, også han ansatt ved instituttet.

Gjennom dette og andre prosjekter har vi tilegnet oss mye kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge og ivareta musikktradisjoner, samtidig som en kan skape noe nytt i møte med andre kulturer. Hvordan bruke World Music prinsippet til å la ulike kulturer beholde sin egenart og samtidig skape noe nytt. Denne samskapningen er med på å føre mennesker med ulik bakgrunn sammen, og samtidig beholde sin unike tradisjon og tilhørighet.

Hva lærer du?

Musikk er et universelt språk som lett kan brukes for å binde sammen ulike kulturer. Ideen bak World Music er bygget på denne sammensmeltningen av musikktradisjoner. 

 • Lære om andre kulturer
 • Beherske enkle arrangeringsteknikker for klassekor og band
 • Kunne relevant musikkteori
 • Beherske enkel software-basert notasjon
 • Kunne bruke opptaksutstyr med tanke på å samle inn relevant materiale og å dokumentere prosjekter
 • Kjenne til nyere forskning som tar utgangspunkt i dialog på tvers av kulturer
 • kunne benytte ulike musikkfaglige evalueringsformer og kunne gi veiledning til langsiktige fagspesifikke prosjekter som fordrer til dybdelæring og refleksjon
 • Kunne planlegge prosjekter med innhold basert på pensum 

Opptakskrav

Ett av følgende tre kriterier må være oppfylt:

 • Lærerutdanning eller
 • Barnehagelærerutdanning med 60 studiepoengs tilleggsutdanning eller
 • Godkjent bachelorgrad med minimum 60 studiepoeng i musikk

Søker må i tillegg dokumentere at de er tilsatt i undervisningsstilling i studieåret.

Oppbygning

Kurset har 6 samlinger a 1 dag, 3 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret. Det vil også være en online forelesning mellom hver fysiske samling. Hver samling vil inneholde temaer som innføring i ulike musikkulturer, didaktikk og arrangering. På den digitale læringsplattformen vil du få oversikt over innholdet i kurset, litteratur og obligatoriske innleveringsoppgaver.

Se hele studieplanen

Praktisk info

Antall deltakere er begrenset, og påmeldingene registreres fortløpende. Dette innebærer at kurset kan bli fullt før søknadsfristen er gått ut.

Samlinger

1. samling: Fredag 17. november fra 15.00 til 21.00
2. samling: Fredag 1. desember fra 15.00 til 21.00
3. samling: Fredag 8. desember fra 15.00 til 21.00

Ta kontakt med administrativ kontaktperson, Linda Mari Stiberg-Jamt ved spørsmål om studiet.

Forelesere:
Professor Bjørn Ole Rasch, universitetslektor Tore Bråthen og førsteamanuensis Randi Margrethe Eidsaa.

Dette sier studentene

Fakta

Antall plasser

15

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Administrativ kontaktperson