Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Tvedestrand

Det er i dag et stort og økende behov for kompetanse innen velferdsteknologi både lokalt og nasjonalt. Digitale løsninger innen helsetjenestene vil påvirke helsepersonell i betydelig grad i årene som kommer, som følge av både helsepolitiske, teknologiske og demografiske utviklingstrekk. Høres dette interessant ut? Da kan denne videreutdanningen være noe for deg.

Denne videreutdanningen tilbyr vi i samarbeid med Fagskolen i Agder. Søkere med bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag kan søke opptak på UiA. Helsefagarbeidere med fagbrev kan søke hos vår samarbeidspartner Fagskolen i Agder. Er du helsefagarbeider med fagbrev, les mer her: E-helse og velferdsteknologi – hva, hvorfor og hvordan - Fagskolen i Agder

Hva lærer du?

Følgende tema er sentrale i videreutdanningen:

 • Nasjonale føringer innen velferdsteknologi 
 • E-Helse og digitalisering
 • Ulike typer velferdsteknologi
 • Tjenesteinnovasjon
 • Gevinstrealisering
 • Velferdsteknologi og konsekvenser for helsepersonell
 • Velferdsteknologiens premisser
 • Organisering og drift 

Etter fullført videreutdanning vil du:

 • ha kunnskap om muligheter og utfordringer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten
 • ha kunnskap om innhold i begrepene velferdsteknologi, e- helse, digitalisering og innovasjon 
 • ha kunnskap om ulike former for velferdsteknologi
 • ha innsikt i styrende dokumenter og planer aktuelt for velferdsteknologi
 • kunne oppdatere sin kunnskap om velferdsteknologiske løsninger og hvilke løsninger som best ivaretar brukerens individuelle behov
 • ha kunnskap om gevinstrealisering
 • ha innsikt i veikart for tjenesteinnovasjon
 • ha kunnskap om ROS analyser 
 • kunne finne informasjon om velferdsteknologi aktuelt for helse- og omsorgssektoren
 • kunne anvende kunnskap om velferdsteknologi for å vurdere velferdsteknologiske løsninger aktuelt for brukers og pårørendes ressurser og behov
 • kunne kartlegge gevinster
 • kunne anvende kunnskap om brukers og pårørendes behov og ressurser ved planlegging, gjennomføring og evaluering av velferdsteknologiske løsninger 
 • kunne formidle faglig informasjon, ideer og løsninger både muntlig og skriftlig til bruker, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere kan reflektere over egen faglige utøvelse og begrunne sine vurderinger faglig og etisk 
 • kunne identifisere konsekvenser velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten har for den faglige yrkesutøvelsen
 • forstå betydningen av egen rolle i en kultur for utvikling og læring
 • ha forståelse for betydningen av brukers og pårørendes rolle i planlegging, gjennomføring og evaluering av velferdsteknologiske løsninger
 • ha forståelse for betydningen av egen rolle i planlegging, gjennomføring og evaluering av velferdsteknologiske løsninger
 • kunne i samarbeid med kolleger, brukere og pårørende bidra til utvikling av velferdsteknologiske løsninger

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter individuell vurdering bli tatt opp som student. Søker må være ansatt i en kommune på Agder. 

Helsefagarbeidere med fagbrev vil få mulighet til å søke hos vår samarbeidspartner Fagskolen i Agder (E-helse og velferdsteknologi – hva, hvorfor og hvordan - Fagskolen i Agder)

Oppbygning

Dette tilbudet er et samarbeid med Fagskolen i Agder, og undervisning i emnet skal samkjøres med Fagskolen. Studietilbudet er på denne måten et pilotprosjekt, der ulike yrkesgrupper i helse- og omsorgtjenesten deltar i felles undervisning for å få en kompetanseheving innen forståelse og bruk av velferdsteknologi.

Se hele studieplanen

Praktisk informasjon

Pris

Videreutdanningen er uten studieavgift. Semesteravgift (pt kr 710) per semester samt utgifter til pensumlitteratur dekkes av studenten.

Arbeidsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Selvstudium
 • Gruppearbeid
 • Innleveringsarbeid
 • Veiledning 

Arbeidsomfanget er ca. 270 timer.

Det er obligatorisk undervisning i emnet (min 80 % oppmøte).

Undervisningsdatoer

Utdanningen består av tre samlinger á to dager i lokalene til Tvedestrand videregående skole. Dato for samlingene er:

 • 5. og 6. mars
 • 9. og 10. april
 • 14. og 15. mai

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Godkjente oppgaver
 • Fremmøte til obligatorisk undervisning

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave. Oppgaven gis i begynnelsen av studiet. Vurderingsuttrykket er gradert karakter. 

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

14. november – 22. januar

Søkekode

2348

Antall plasser

15

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no