0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Grimstad

Velferdsteknologi kan defineres som brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, og muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. Høres dette interessant ut? Vi tilbyr et spennende innføringskurs innen feltet.

Hva lærer du?

Du vil lære om:

  • Ulike typer teknologier innenfor velferdsteknologibegrepet
  • Etiske og juridiske aspekter ved bruk av velferdsteknologi
  • Brukers perspektiver og behov ved innføring og bruk av velferdsteknologi
  • Samhandling mellom bruker, pårørende, helsepersonell og kommunen
  • Innføring av velferdsteknologi hos hjemmeboende
  • Opplæring og veiledning i bruk av ulike former for velferdsteknologi
  • Etiske og juridiske utfordringer knyttet til bruk av velferdsteknologi
  • Sikkerhet, trygghet og kvalitet ved bruk av velferdsteknologi
  • Hvordan endringer i arbeidsprosesser påvirker personale

Oppbygning

Emnet vil gi en introduksjon om brukerperspektiv og velferdsteknologi, og vise til viktigheten av samhandling mellom bruker, pårørende, helsepersonell og kommunen. Du vil få kunnskap om smarthusteknologi og bruk av dette. Etiske og juridiske aspekter ved bruk av velferdsteknologi blir belyst og hensynet til sikkerhet, trygghet og kvalitet blir behandlet på generelt nivå.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

Kr 9.000,-. Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Undervisningsform

Det vil være to samlinger inne på campus. Samlingene vil være en kombinasjon av forelesninger i felles fora og øvelser i smarthus, og gruppearbeid. Mellom samlingene vil det bli lagt ut fagstoff på Canvas. Det beregnes et forventet arbeidsomfang for deltakerne på 27 timer pr. studiepoeng.

Undervisningsdatoer på campus

Kommer senere.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Godkjent arbeidskrav: Muntlig presentasjon av en gruppeoppgave.

Varighet på eksamen: 3 timer.

Eksamendato kommer senere.

Vurderingsuttrykk: Gradert (A-F).

Forbehold om endringer 

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember

Antall plasser

40

Pris

kr 9.000,00

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail