0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand/Grimstad

Denne videreutdanningen er en del av kunnskapsdepartementets strategi Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere, som skal gi yrkesfaglærere den kompetansen de trenger for å undervise i et arbeidsliv i utvikling. Ønsker du å delta på emner gjennom denne ordningen må du først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter motta en e-post fra oss med videre informasjon om søknadsprosessen ved UiA.

Emnet retter seg mot lærere som underviser i programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Emnet tar for seg veiledning for yrkesfaglærere, og skal særlig bidra til forståelse av yrkesfaginnholdet i veiledning, og av ulike veilederroller og veilederkompetanser.

Betydning av sosiale relasjoner og etiske problemstillinger i veiledning og i yrkesfaglig kompetanseutvikling, vil bli særlig vektlagt.

Hva lærer du?

Emnet vektlegger i hovedsak tre områder:

  • sosiale relasjoner og etikk i veiledning
  • anvendelse av yrkesfaglig veiledning av elever og praksisveiledning av kolleger og yrkesfaglærerstudenter
  • anvendelse av veiledningsmodeller

Oppbygning

Høsten 2020 er det to fysiske samlinger og én nettbasert. Våren 2021 blir det én fysisk samling og én nettbasert.  

Hver samling vil ha ti undervisningstimer. I periodene mellom samlingene skal studentene arbeide med individuelle oppgaver knyttet gjennomføring av et praktisk veiledningsprosjekt på egen skole.

Første fysiske samling: 29. og 30. oktober
Første nettsamling: 20. november
Andre fysiske samling: 21. og 22. januar
Andre nettsamling: 19. februar
Tredje fysiske samling: 25. og 26. mars

Torsdager kl. 16.15 - 20.00
Fredager kl. 9.15 - 15.00 

Med forbehold om endringer

Emnet avsluttes med en muntlig eksamen i gruppe.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Les om hvordan du oppnår generell studiekompetanse på grunnlag av høyere utdanning her.

Søkere må være ansatt i videregående skole og undervise i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram

Praktisk info

Emnet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og har derfor ingen studieavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 790.

Det oppfordres til at flere fra samme skole deltar.

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars 2020

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like