0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Har du tatt kurset i Veiledningspedagogikk fokus individnivå og Veiledningspedagogikk fokus individ- og gruppenivå I og ønsker du å lære mer?

På dette kurset får du avanserte ferdigheter i veiledning på individnivå og gruppenivå. Du vil lære å anvende ulike ferdigheter tilpasset forskjellige former for veiledning og få tydeliggjort dine egne verdier og holdninger.

Hva lærer du?

Sentrale temaer:

  • Gruppe- og gruppeprosesser
  • Verdier og etikk
  • Motiverende intervju
  • Faglig utvikling og personlig vekst

Etter endt kurs vil du ha avanserte kunnskaper om veiledningstilnærminger. Du vil også ha kunnskaper om kommunikasjons- og samspillprosesser i grupper. I tillegg vil du kunne analysere og begrunne din egen veiledningspraksis.

Opptakskrav

Bestått PED974.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

For de som veileder studenter innen helsefag (fra UiA) er kurset kostnadsfritt. For andre er prisen kr 12000,- pluss semesteravgift p.t. 700,-

Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter å ha takket ja til plassen vil bli belastet med kr 1000,-.

Undervisning
Det er obligatorisk undervisning i emnet. Undervisningen er samlingsbasert. Arbeidsomfang i emnet er ca 270 timer.

Undervisningsdatoer våren 2020:

15. og 16. januar
3. og 4. februar
24. og 25. mars
21. og 22. april 

Eksamen
Individuell hjemmeeksamen
Utlevering mandag 11. mai 2020
Innlevering tirsdag 19.mai 2020

Eksamen vurderes med gradert karakter. For å ta eksamen må kandidaten:

  • ha godkjent obligatorisk deltakelse i basisgruppen m/innlevering av 4 logger fra arbeidet i gruppen.
  • ha godkjent grupperapport

Fakta

Søknadsperiode

«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Andre studier du kanskje vil like