Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Har du tatt videreutdanningen Veiledningspedagogikk fokus individnivå og Veiledningspedagogikk fokus individ- og gruppenivå I og ønsker du å lære mer?

På denne videreutdanningen får du avanserte ferdigheter i veiledning på individnivå og gruppenivå. Du vil lære å anvende ulike ferdigheter tilpasset forskjellige former for veiledning og få tydeliggjort dine egne verdier og holdninger.

Hva lærer du?

Sentrale temaer:

  • Gruppe- og gruppeprosesser
  • Verdier og etikk
  • Motiverende intervju
  • Faglig utvikling og personlig vekst

Etter endt kurs vil du ha avanserte kunnskaper om veiledningstilnærminger. Du vil også ha kunnskaper om kommunikasjons- og samspillprosesser i grupper. I tillegg vil du kunne analysere og begrunne din egen veiledningspraksis.

Opptakskrav

Bestått PED974.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

For de som veileder studenter innen helsefag (fra UiA) er kurset kostnadsfritt. For andre er prisen kr 12000,- pluss semesteravgift p.t. 710/750,-
Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter å ha takket ja til plassen vil bli belastet med kr 1000,-.

Undervisning
Det er obligatorisk undervisning i emnet. Undervisningen er samlingsbasert med fire samlinger à to dager (i alt åtte dager). Arbeidsomfang i emnet er ca 270 timer.

Undervisningsdatoer
Dato kommer senere

Vilkår for å gå opp til eksamen

  • Deltakelse i basisgruppe m/ innlevering av 4 logger fra arbeidet i gruppen
  • Godkjent grupperapport
  • Innleveringer (Basisgrupperapport og 4 gruppelogger)

Eksamen
Emnet avsluttes med en individuell muntlig høring med utgangspunkt i en case/situasjonsbeskrivelse. Det gis gradert karakter.

Dato for eksamen kommer senere.

Med forbehold om endringer. 

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni


 

Andre studier du kanskje vil like