0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Har du tatt kurset i Veiledningspedagogikk fokus individnivå og Veiledningspedagogikk fokus individ- og gruppenivå I og ønsker du å lære mer?

På dette kurset får du avanserte ferdigheter i veiledning på individnivå og gruppenivå. Du vil lære å anvende ulike ferdigheter tilpasset forskjellige former for veiledning og få tydeliggjort dine egne verdier og holdninger.

Hva lærer du?

Sentrale temaer:

 • Gruppe- og gruppeprosesser
 • Verdier og etikk
 • Motiverende intervju
 • Faglig utvikling og personlig vekst

Etter endt kurs vil du ha avanserte kunnskaper om veiledningstilnærminger. Du vil også ha kunnskaper om kommunikasjons- og samspillprosesser i grupper. I tillegg vil du kunne analysere og begrunne din egen veiledningspraksis.

Opptakskrav

Bestått PED974.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

For de som veileder studenter innen helsefag (fra UiA) er kurset kostnadsfritt. For andre er prisen kr 12000,- pluss semesteravgift p.t. 740,-
Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter å ha takket ja til plassen vil bli belastet med kr 1000,-.

Undervisning
Det er obligatorisk undervisning i emnet. Undervisningen er samlingsbasert med fire samlinger à to dager (i alt åtte dager). Arbeidsomfang i emnet er ca 270 timer.

Undervisningsdatoer

 • 14. og 15. september
 • 17. og 18. oktober
 • 8. og 9. november
 • 28. og 29. november

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Deltakelse i basisgruppe m/ innlevering av 4 logger fra arbeidet i gruppen
 • Godkjent grupperapport
 • Innleveringer (Basisgrupperapport og 4 gruppelogger)

Eksamen
Emnet avsluttes med en individuell muntlig høring med utgangspunkt i en case/situasjonsbeskrivelse. Det gis gradert karakter.

Muntlig eksamen: 6. og 7. desember 2022.

Med forbehold om endringer. 

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist til 1. august 2022


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Andre studier du kanskje vil like