0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2019
Studiested
Kristiansand

Har du tatt kurset i Veiledningspedagogikk fokus individnivå og Veiledningspedagogikk fokus individ- og gruppenivå I og ønsker du å lære mer?

På dette kurset får du avanserte ferdigheter i veiledning på individnivå og gruppenivå. Du vil lære å anvende ulike ferdigheter tilpasset forskjellige former for veiledning og få tydeliggjort dine egne verdier og holdninger.

Hva lærer du?

Sentrale temaer:

  • Gruppe- og gruppeprosesser
  • Verdier og etikk
  • Motiverende intervju
  • Faglig utvikling og personlig vekst

Etter endt kurs vil du ha avanserte kunnskaper om veiledningstilnærminger. Du vil også ha kunnskaper om kommunikasjons- og samspillprosesser i grupper. I tillegg vil du kunne analysere og begrunne din egen veiledningspraksis.

Opptakskrav

Opptakskrav

Bestått PED974 eller PED921.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

For de som veileder studenter innen helsefag (fra UiA) er kurset kostnadsfritt. For andre er prisen kr 12000,- pluss semesteravgift p.t. 700,-

Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter å ha takket ja til plassen vil bli belastet med kr 1000,-.

Undervisning

Det er obligatorisk undervisning i emnet. Undervisningen er samlingsbasert. Arbeidsomfang i emnet er ca 270 timer.

Undervisningsdatoer:

31. januar
1., 13. og 14. februar
20. og 21. mars
23. og 24. april

Eksamen

Emnet avsluttes med en individuell muntlig høring med utgangspunkt i en case/situasjonsbeskrivelse. Det gis gradert karakter. Eksamen vurderes med gradert karakter. For å ta eksamen må kandidaten:

  • ha godkjent obligatorisk deltakelse i basisgruppen m/innlevering av 4 logger fra arbeidet i gruppen.
  • ha godkjent grupperapport

Eksamen avholdes 21. og 22. mai 2019.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

OBS! Det er fremdeles ledige plasser. Søknadsfristen er forlenget fra 1.desember til 10. januar.

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Send studiet på mail