Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Vår 2025
Studiested
Kristiansand

Er du lærer i skole eller barnehage og ønsker en dypere forståelse av det pedagogiske veiledningsfeltet?

Tilbudet retter seg mot deg som har yrkeserfaring fra skole eller barnehage, og 15 studiepoeng videreutdanning i veiledningspedagogikk. Videreutdanningen skal gi en solid kompetanse på veiledningsfeltet, både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Hva lærer du?

Gjennom videreutdanningen skal du:

 • få en dypere forståelse av veiledningsfeltets teorier, tilnærminger, roller, relasjoner og aktiviteter
 • få kunnskap om og erfaring med, anvendelse og design av veiledning på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • lære å tilpasse veiledningen til skiftende kontekster
 • utvikle din veiledningspraksis og din analytiske og kritiske evne
 • reflektere over etiske problemstillinger knyttet til veiledning og veiledningskvalitet

Opptakskrav

Lærerutdanning/barnehagelærerutdanning eller fullført bachelorgrad. Minst 15 studiepoeng veiledningspedagogikk etter fullført utdanning. Minimum to års praksis fra skole- eller barnehagesektor etter fullført utdanning.

Oppbygning

 • samlinger på campus med forelesning, seminar og gruppearbeid
 • arbeid i basisgrupper mellom samlingene
 • loggføring fra basisgruppemøter
 • individuell, skriftlig oppgave
 • seminar med trening av ferdigheter i veiledning
 • individuell, skriftlig semesteroppgave (eksamen)

Se hele studieplanen

Praktisk informasjon

Barnehagelærer som gjennomfører emnet vil innfri utdanningskravet for praksislærere i barnehagen i Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen.

Emnet kan innpasses i Barnehagekunnskap, master i spesialpedagogikk og master i pedagogikk.

Lærere i skolen kan søke støtte til denne videreutdanningen. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober-1. desember 


"Først til mølla"-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like