Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Veileder du, eller ønsker du å veilede lærerstudenter i praksis ute i skolen?

Praksis er en utdanningsarena på lik linje med undervisning på campus. For å sikre kvaliteten i utdanningen, må praksislærere ha kompetanse til å veilede studentene ut fra en bevissthet om ulike teorier, tilnærminger, roller, relasjoner og aktiviteter.

Dette tilbudet gir deg den kompetansen du trenger for å inneha den viktige rollen som praksislærer i skolen.

Hva lærer du?

Gjennom videreutdanningen skal du

 • få innsikt i sentrale begreper og problemstillinger innen veiledning
 • få inngående kunnskap om det pedagogiske veiledningsfeltet
 • få bevissthet rundt utviklingen av praksislærerens og praksisstudenters yrkesrolle
 • utvikle et analytisk, reflektert og kritisk syn på veiledning, og tilpasse veiledningsmetoder og strategier til skiftende behov og kontekster
 • lære å anvende erfarings- og forskningsbasert kunnskap, som medvirkning til økt kvalitet i skolen
 • kunne reflektere over etiske utfordringer som aktualiseres i veiledning på individ- og systemnivå
 • få kunnskap om sentrale styringsdokumenter for skolens innhold og oppgaver

Oppbygning

 • samlinger på campus
 • arbeid i basisgrupper mellom samlingene
 • oppgaver fra basisgruppemøter
 • individuell, skriftlig praksisrapport
 • muntlig eksamen i grupper

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Datoer for samlinger og muntlig eksamen PED982

Samling 1, uke 35:
Torsdag 31.august, 12.15-17.00
Fredag 1. september, 9.15-15.00

Samling 2, uke 41:
Torsdag 12. oktober,  12.15-17.00
Fredag 13. oktober,  9.15-15.00

Samling 3, uke 46: 
Torsdag 16. november, 12.15-17.00
Fredag 17. november,  9.15-15.00

Eksamensdatoer:
Torsdag 7. desember
Fredag 8. desember

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Det arbeides for at kurset skal kunne innpasses i et masterprogram i pedagogikk.

Lærere som tar videreutdanning, kan søke om støtteordninger gjennom  Udir i perioden 1. februar-1. mars.

Videre studier:
Etter fullført emne, kan du bygge på med Veiledningspedagogikk 2, som gir deg en dypere forståelse av det pedagogiske veiledningsfeltet.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 


Dette emnet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like