0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Veileder du, eller ønsker du å veilede lærerstudenter i praksis ute i skolen?

Praksis er en utdanningsarena på lik linje med undervisning på campus. For å sikre kvaliteten i utdanningen, må praksislærere ha kompetanse til å veilede studentene ut fra en bevissthet om ulike teorier, tilnærminger, roller, relasjoner og aktiviteter.

Dette tilbudet gir deg den kompetansen du trenger for å inneha den viktige rollen som praksislærer i skolen.

Hva lærer du?

Gjennom videreutdanningen skal du

 • få innsikt i sentrale begreper og problemstillinger innen veiledning
 • få inngående kunnskap om det pedagogiske veiledningsfeltet
 • få bevissthet rundt utviklingen av praksislærerens og praksisstudenters yrkesrolle
 • utvikle et analytisk, reflektert og kritisk syn på veiledning, og tilpasse veiledningsmetoder og strategier til skiftende behov og kontekster
 • lære å anvende erfarings- og forskningsbasert kunnskap, som medvirkning til økt kvalitet i skolen
 • kunne reflektere over etiske utfordringer som aktualiseres i veiledning på individ- og systemnivå
 • få kunnskap om sentrale styringsdokumenter for skolens innhold og oppgaver

Oppbygning

 • samlinger på campus
 • arbeid i basisgrupper mellom samlingene
 • oppgaver fra basisgruppemøter
 • individuell, skriftlig praksisrapport
 • muntlig eksamen

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Undervisning høsten 2019

Mandag 2. september kl. 09.15-15.00

Mandag 7. oktober kl. 09.15-15.00

Fredag 8. november kl. 09.15-15.00

Lørdag 9. november kl. 09.15-14.00

Mandag 25. november kl. 14.15-18.00

Med forbehold om endringer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende, og minst to års yrkeserfaring fra skolesektor etter fullført utdanning.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Det arbeides for at kurset skal kunne innpasses i et masterprogram i pedagogikk.

Lærere som tar videreutdanning, kan søke om støtteordninger gjennom  Udir i perioden 1. februar-1. mars.

Videre studier:
Etter fullført emne, kan du bygge på med Veiledningspedagogikk 2, som gir deg en dypere forståelse av det pedagogiske veiledningsfeltet.

Fakta

Søknadsperiode


Utsatt søknadsfrist til 15. august!


Dette emnet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail