0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Veileder du, eller ønsker du å veilede barnehagelærerstudenter i praksis ute i barnehagen?

Praksis er en utdanningsarena på lik linje med undervisning på campus. For å sikre kvaliteten i utdanningen må praksislærere ha kompetanse til å veilede studentene ut fra en bevissthet om ulike teorier, tilnærminger, roller, relasjoner og aktiviteter.

I nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen stilles det krav om at praksislærere har minimum 30 studiepoeng videreutdanning i veiledningspedagogikk. Dette tilbudet gir deg grunnleggende kompetanse på feltet.

Hva lærer du?

Gjennom videreutdanningen skal du:

 • få innsikt i sentrale begreper og problemstillinger innen veiledning
 • få inngående kunnskap om det pedagogiske veiledningsfeltet
 • få bevissthet rundt utviklingen av praksislærerens og praksisstudenters yrkesrolle
 • utvikle et analytisk, reflektert og kritisk syn på veiledning, og kunne tilpasse veiledningsmetoder og strategier til skiftende behov og kontekster
 • lære å anvende erfarings- og forskningsbasert kunnskap, som medvirkning til økt kvalitet i barnehagen
 • kunne reflektere over etiske utfordringer i veiledningen på individ- og systemnivå
 • ha kunnskap om sentrale styringsdokumenter for barnehagens innhold og oppgaver 

Oppbygning

 • samlinger på campus
 • arbeid i basisgrupper mellom samlingene
 • oppgaver fra basisgruppemøter
 • individuell, skriftlig praksisrapport
 • muntlig eksamen

Undervisning høsten 2019

(NB endret 5. juni!)
Torsdag kl.09.15-15.00 i uke 37, 38, 39, 42 og 44

Torsdag kl.14.15-18.00 og fredag kl.09.15-15.00 i uke 35 og 45

Med forbehold om endringer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorprogram i barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer eller faglærer eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdig med disse utdanningsløpene. Søkeren må ha et samlet karaktersnitt på minimum C.

Anbefalte forkunnskaper
To års yrkeserfaring fra barnehagesektor

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Kurset kan innpasses i Barnehagekunnskap, masterprogram eller inngå som et valgfritt emne om du allerede er student på masterprogrammet.

Videre studier:
Etter fullført emne kan du bygge på med Veiledningspedagogikk 2 for å oppnå kompetanse til å veilede studenter i praksis.

Fakta

Søknadsperiode

Utsatt søknadsfrist til 15.august!

Dette emnet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Antall plasser

15

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail