Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Ønsker du å lære mer om fysisk aktivitet og astma? Personer med astma kan oppleve at astmaen begrenser deres mulighet til deltakelse i fysisk aktivitet. Her lærer du blant annet om hvordan du kan tilrettelegge for fysisk aktivitet for denne gruppen.

Målgruppe
Denne videreutdanningen er blant annet for deg som er helsepersonell, lærer, barnehagelærer, aktivitetsleder eller trener.

Hva lærer du?

Sentrale temaer er:

  • betydningen av deltakelse i fysisk aktivitet hos individer med astma
  • grunnleggende treningsprinsipper
  • tilrettelegging av fysisk aktivitet for individer med astma
  • verktøy for å fremme og registrere fysisk aktivitet
  • trygghet og sikkerhet for individer med astma i forbindelse med fysisk anstrengelse

Videreutdanningen vil gi deg ferdigheter i å:

  • treffe begrunnede valg om planlegging av trening for individer med astma
  • vurdere uforutsette situasjoner som kan oppstå i forbindelse med fysisk anstrengelse hos individer med astma
  • reflektere over egen faglig og praktisk utøvelse med hensikt å veilede og motivere for fysisk aktivitet ved astma
  • planlegge og gjennomføre fysisk aktivitet tilrettelagt for individer med astma

Oppbygning

Videreutdanningen består av samlingsbaserte forelesninger, nettbasert undervisning, praktisk undervisning og selvstudier. Forventet arbeidsomfang i emnet utgjør 135 timer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Det anbefales at du har erfaring med veiledning i helsetjenesten, skolen eller idretten.

Praktisk informasjon

Pris
Kr 9000

Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Samlingsbasert og praktisk undervisning vil foregå utenom ordinær arbeidstid, og er obligatorisk.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse ved minimum 80% av den obligatoriske undervisningen er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Eksamen
Eksamen foregår som en individuell mappebasert eksamen bestående av 3 deloppgaver som til sammen skal utgjøre en helhetlig besvarelse basert på læringsutbyttene i emnet. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Bestått karakter på hver av deloppgavene er en forutsetning for en samlet bestått karakter i emnet.

Fakta

Søknadsperiode

Ved interesse for emnet, ta kontakt. 

Pris

kr 9.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like