Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Veilednings- og inkluderingskompetanse retter seg mot ledere i privat og offentlig næringsliv, karriereveiledere, rådgivere og andre profesjonsutøvere.

Emnet gir deg innsikt i teoretiske perspektiver på inkludering i skole- og arbeidsliv, kunnskap om ulike veiledningstradisjoner i det norske utdanningssystemet og arbeidsmarkedet, og hvilken betydning dette har for veiledning og inkludering av personer med sammensatte bistandsbehov.

Sentrale tema i emnet er ulike inkluderings- og veiledningsmetoder i det norske utdanningssystemet og arbeidsmarkedet, bl.a. inkluderende metodikker, arbeidsinkludering, inkluderingskompetanse, kritisk og etisk refleksjon på bakgrunn av forskning, teoretiske perspektiver og egne erfaringer, m.m.

Videre retter emnet et fokus mot Supported Employment/Supported Education, og refleksjon av egen rolle som profesjonsutøver/leder i møte med mennesker med ulike støttebehov.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • Avansert kunnskap om ulike veiledningstradisjoner og -prinsipper i det norske utdanningssystemet og arbeidsmarkedet, og hva det kan bety for veiledning og inkludering av personer med sammensatte bistandsbehov
  • Innsikt i teoretiske perspektiver på inkludering i skole- og arbeidsliv, og hvordan inkluderingskompetanse kan bidra til å øke mulighetene for inkludering av personer med støttebehov i utdanning og arbeid
  • Inngående kunnskap om Supported Employment /Supported Education og bruk av ordinær skole og ordinært arbeidsliv som mål og virkemiddel
  • Grunnlag for å kritisk vurdere, reflektere og drøfte faglige og etiske problemstillinger knyttet til arbeidsinkludering på individ-, gruppe- og samfunnsnivå

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: En ukes hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (1-3 personer). Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emner har oppstart høsten 2023. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000,-. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Forelesere
Faglig ansvarlig for kurset og foreleser er stipendiat May Helen Uppstad Austad ved Institutt for pedagogikk, UiA. Austad er også medlem i forskningsgruppen Skoleutvikling, evaluering og digital vurdering ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som spesialiseringsemne i studier Master i ledelse, spesialisering i Arbeids- og inkluderingskompetanse.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2023


Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for samfunnsvitenskap

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like