Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Hvordan tilpasser man veiledningsmetoder til brukere? For å utøve skjønn og tilrettelegge for god oppfølging må man ha forståelse av veiledningstradisjoner og -prinsipper. Særlig i møte med mennesker i sårbare livssituasjoner er det vesentlig at veileder har kunnskap og kompetanse til å ta dem imot på en god måte.

Emnet utfordrer studentene til å reflektere over og kritisk vurdere ulike veiledningsmetoder på bakgrunn av forskning, teoretiske perspektiver og egne erfaringer. Studentene vil også få en innføring i prinsipper og tradisjoner om veiledning, samt underliggende prosesser som makt- og avmakt i veiledningssituasjonen.

Kompetansemålet er at studentene skal gå ut med avansert kunnskap om arbeidsinkludering gjennom veiledning, og om myndiggjøring og utfordringer knyttet til dette. I tillegg skal det bygge opp under studentens evne til kritisk og etisk refleksjon over egen rolle som profesjonsutøver i kontakt med mennesker i sårbare livssituasjoner.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal studenten:

  • ha avansert kunnskap om ulike veiledningstradisjoner og -prinsipper.
  • ha inngående kunnskap om myndiggjøring og utfordring knyttet til dette idealet i kommunikasjon med sårbare grupper
  • kunne vurdere kritisk og anvende modeller for veiledning
  • reflektere kritisk og etisk over egen rolle som profesjonsutøver i direkte kontakt med mennesker i sårbare livssituasjoner

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som to samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: 48-timers skriftlig hjemmeeksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Praktisk informasjon

Studiet er finansiert av Sørlandets kompetansefond. Du må selv dekke lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur, reise og kost.

Oppstart våren 2021

Fagansvarlig for kurset er førsteamanuensis Irene Trysnes ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

Fakta

Søknadsperiode

Dette tilbudet er en del av kompetansepakken Inkluderingskompetanse. hvor Veiledning og inkludering er ett av tre emner.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Prosjektleder

Andre studier du kanskje vil like