0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2021
Studiested
Kristiansand

Kurset retter seg mot veiledere, mellomledere og andre som er opptatt av kunnskapsutvikling og medarbeiderskap i virksomheter og organisasjoner.
Gjennom kurset får du innsikt og praktisk erfaring i hvordan veiledning og coaching kan bidra til kunnskapsutvikling. Du får kunnskap om hvordan utviklende samtaler kan gjennomføres og hvordan veiledning og coaching kan anvendes innenfor virksomhetens rammer og kultur. Betydningen av egen rolle og etiske refleksjoner vil bli vektlagt.

Sentrale tema i kurset er:

 • Innføring i veiledning og coaching med særlig blikk på anvendelse i organisasjoner
 • Relasjonsferdigheter og relasjonskvalitet
 • Coaching som ledelsesverktøy
 • Veiledning og coaching som bidrag til reflekterende praksis
 • Etiske utfordringer
 • Veiledning og coaching som bidrag i medarbeiderskap

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du: 

 • kunne anvende coaching som en medarbeiderutviklende metode
 • forstå de etiske og maktrelaterte aspekter i utøvelse av veiledning og coaching
 • ha kjennskap til betydningen av relasjonsskapende aspekter og hvordan disse innvirker på effekten av coaching
 • kunne gjennomføre problembasert, verdibasert og løsningsfokusert coaching
 • forstå hvordan veiledning og coaching kan benyttes som lederverktøy
 • ha innsikt i hvordan ulike lytte- og spørreferdigheter virker inn på reflekterende samtaler

Oppbygning

Kurset gjennomføres med tre samlinger á to dager over et semester med forelesninger, praktiske øvelser og veiledning. Praktisk trening/øvelser og arbeid med refleksjonsnotat og egenutvikling som veileder og coach mellom samlingene. For å avlegge eksamen kreves minimum 80 % deltakelse på samlingene, samt bestått arbeidskrav/refleksjonsnotat om egen utvikling som veileder.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene
1. samling: 12-13 januar
2. samling: 11-12 februar
3. samling: 18-19 mars

Eksamen gjennomføres som individuell hjemmeeksamen i april.

Fagansvarlig og foreleser i kurset er universitetslektor Inge Bergdal ved institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen, UiA. Bergdal har lang erfaring som foreleser for ansatte i offentlige og private virksomheter, bla. innen motivasjonell ledelse, lederskap i praksis, veiledning og coaching. Parallelt med stillingen ved UiA er Bergdal ansatt som spesialpsykolog i RVTS Sør.

Videre studier
Handelshøyskolen ved UiA tilbyr flere kompetansegivende kurs rettet mot mellomledere og andre som ønsker faglig utvikling. Ønsker du videre studier kan kurspakken Ledelse og styring være et aktuelt tilbud til deg. Her finner du aktuelle tema fordelt på ulike kurs, og du kan sette sammen din egen kompetansegivende kurspakke skreddersydd for deg.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet.

Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 15.000

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA