0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Kurset tilbys som oppdragskurs til offentlig-, privat- og frivillig sektor, og retter seg mot ansatte som arbeider med veiledning og coaching innenfor ulike virksomheter. 

Nærmere om kursinnholdet:

 • Veiledning som virkemiddel i forhold til andre strategier for læring og utvikling
 • Coaching som metode
 • Viktige ferdigheter for veiledning og coaching
 • Problemfokusert og løsningsfokusert veiledning
 • Veiledning av enkeltpersoner og grupper
 • Prosessveiledning
 • Konflikthåndtering
 • Trening i bruk av logg, observasjonsreferat og andre verktøy for å dokumentere veiledningsforløp og læring

Innholdet i kurset vil ved avtale om oppdragskurs bli spisset til målgruppen (f.eks. ansatte i utdanningssektoren, NAV, andre). 

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du:

 • kunne analysere menneskelige kompetansebehov samt planlegge, gjennomføre og vurdere veiledning i forhold til dette
 • ha inngående kunnskap om problembasert veiledning, løsningsfokusert veiledning og coaching. Ut fra dette skal studentene ha trent seg i å veilede andre
 • kunne improvisere metodebruken i uforutsigbare situasjoner
 • kunne utøve lederskap om etiske problemstillinger som kan oppstå ved veiledning og coaching
 • kunne redegjøre nyansert for sin egen rolle i en veiledningsprosess

Oppbygging

3 samlinger á to dager fordelt over et semester. Det forutsettes minimum 75 % deltakelse for å avlegge eksamen (og få tilgang til studiepoeng). Studenten skal selv planlegge og gjennomføre noe veiledning som dokumenteres i en obligatorisk oppgave.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Praktisk informasjon

Pris

Kurset tilbys som oppdragskurs til ansatte i offentlig-, privat- og frivillig sektor.
Evnt. egenandel for studentene (inkl. semesteravgift til studentsamskipnaden og pensumlitteratur) avtales med oppdragsgiver.

Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager over ett semester, med samlinger på UiAs campus i Kristiansand eller Grimstad. Annen kursplan  og sted for gjennomføring kan avtales.

Eksamen      

Semesteroppgave, individuell eller i gruppe (inntil 3 personer). 
Ved gruppeinnlevering vurderes besvarelsen samlet. Bokstavkarakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen:
Krav om minimum 75 % frammøte til obligatorisk undervisning

Studium

Kurset kan innpasses som valgemne i studiet Executive MBA ved UiA.

I tillegg kan det innpasses under spesialiseringen «Arbeidsliv og karriereveiledning» i studiet Master i ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail