Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2025
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å bli en dyktig veileder eller coach? Dette kurset er rettet mot deg som er opptatt av mellommenneskelige relasjoner og kunnskapsutvikling i bedrifter, virksomheter og organisasjoner.

Kurset er svært aktuelt for mellomledere, veiledere, rådgivere og saksbehandlere i offentlig- og privat sektor. Kurset gir deg innsikt og praktisk erfaring med veiledning og coaching, og kunnskap om hvordan du kan bruke dette for å utvikle menneskene i din virksomhet gjennom utviklende samtaler og coaching som ledelsesverktøy. 

Sentrale tema i kurset er:

 • Innføring i veiledning og coaching med særlig blikk på anvendelse i organisasjoner
 • Relasjonsferdigheter og relasjonskvalitet
 • Coaching som ledelsesverktøy
 • Veiledning og coaching som bidrag til reflekterende praksis
 • Etiske utfordringer
 • Veiledning og coaching som bidrag i medarbeiderskap

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du: 

 • kunne anvende coaching som en medarbeiderutviklende metode
 • forstå de etiske og maktrelaterte aspekter i utøvelse av veiledning og coaching
 • ha kjennskap til betydningen av relasjonsskapende aspekter og hvordan disse innvirker på effekten av coaching
 • kunne gjennomføre problembasert, verdibasert og løsningsfokusert coaching
 • forstå hvordan veiledning og coaching kan benyttes som lederverktøy
 • ha innsikt i hvordan ulike lytte- og spørreferdigheter virker inn på reflekterende samtaler

Oppbygning

Kurset gjennomføres med tre samlinger á to dager over et semester med forelesninger, praktiske øvelser og veiledning. Praktisk trening/øvelser og arbeid med refleksjonsnotat og egenutvikling som veileder og coach mellom samlingene. For å avlegge eksamen kreves minimum 80 % deltakelse på samlingene, samt bestått arbeidskrav/refleksjonsnotat om egen utvikling som veileder.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og minst to års arbeidserfaring.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Kurset gjennomføres med tre fysiske samlinger.

Tidspunkt for samlingene
1. samling: to dager i februar
2. samling: to dager i mars
3. samling: to dager i april

Eksamen gjennomføres som individuell hjemmeeksamen (refleksjonsoppgave) med innlevering i mai.

Fagansvarlig og foreleser i kurset er Inge Bergdal, universitetslektor ved institutt for strategi og ledelse ved UiA og spesialpsykolog ved RVTS Sør. Bergdal er en etterspurt foreleser med lang undervisningserfaring bla. innen motivasjonell ledelse, lederskap i praksis, samt veiledning, coaching og mentoring for offentlige og private virksomheter.

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 2024


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 16.000