0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2022
Studiested
Kristiansand/digitalt

Ønsker du å bli en dyktig veileder eller coach? Dette kurset er rettet mot deg som er opptatt av mellommenneskelige relasjoner og kunnskapsutvikling i bedrifter, virksomheter og organisasjoner.

Kurset er svært aktuelt for mellomledere, veiledere, rådgivere og saksbehandlere i offentlig- og privat sektor. Kurset gir deg innsikt og praktisk erfaring med veiledning og coaching, og kunnskap om hvordan du kan bruke dette for å utvikle menneskene i din virksomhet gjennom utviklende samtaler og coaching som ledelsesverktøy. 

Sentrale tema i kurset er:

 • Innføring i veiledning og coaching med særlig blikk på anvendelse i organisasjoner
 • Relasjonsferdigheter og relasjonskvalitet
 • Coaching som ledelsesverktøy
 • Veiledning og coaching som bidrag til reflekterende praksis
 • Etiske utfordringer
 • Veiledning og coaching som bidrag i medarbeiderskap

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du: 

 • kunne anvende coaching som en medarbeiderutviklende metode
 • forstå de etiske og maktrelaterte aspekter i utøvelse av veiledning og coaching
 • ha kjennskap til betydningen av relasjonsskapende aspekter og hvordan disse innvirker på effekten av coaching
 • kunne gjennomføre problembasert, verdibasert og løsningsfokusert coaching
 • forstå hvordan veiledning og coaching kan benyttes som lederverktøy
 • ha innsikt i hvordan ulike lytte- og spørreferdigheter virker inn på reflekterende samtaler

Oppbygning

Kurset gjennomføres med tre samlinger á to dager over et semester med forelesninger, praktiske øvelser og veiledning. Praktisk trening/øvelser og arbeid med refleksjonsnotat og egenutvikling som veileder og coach mellom samlingene. For å avlegge eksamen kreves minimum 80 % deltakelse på samlingene, samt bestått arbeidskrav/refleksjonsnotat om egen utvikling som veileder.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak

Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Kurset gjennomføres med tre samlinger. Samling 1 og 3 er lagt til Kristiansand, mens samling 2 gjennomføres digitalt.

Tidspunkt for samlingene
1. samling: 30.-31. mars (fysisk samling)
2. samling: 27.-28. april  (digital samling)
3. samling: 24.-25. mai   (fysisk samling)

Eksamen gjennomføres som individuell  hjemmeeksamen med innlevering i juni.

Fagansvarlig og foreleser i kurset er Inge Bergdal, universitetslektor ved institutt for strategi og ledelse ved UiA og spesialpsykolog ved RVTS Sør. Bergdal er en etterspurt foreleser med lang undervisningserfaring bla. innen motivasjonell ledelse, lederskap i praksis, samt veiledning, coaching og mentoring for offentlige og private virksomheter.

Videre studier
Handelshøyskolen ved UiA tilbyr flere kompetansegivende kurs rettet mot arbeids- og næringslivet.  Ønsker du videre studier kan kurspakken Ledelse og styring være et aktuelt tilbud til deg. 

Kursene tar for seg aktuelle tema for et næringsliv i endring. Kompetansen du får etter gjennomførte studier kan brukes i ulike bransjer og stillinger. Kurspakken passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din personlige- og faglige utvikling til en fremtidig bachelor- eller mastergrad.

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist til 15. januar


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 15.000