Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Er du lærer i skolen eller barnehagen og ønsker du å utvikle deg som veileder? Skal du veilede studenter, nyutdannede eller kolleger? Veilederutdanning vil kvalifisere deg for veiledning individuelt og i grupper.

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Hva lærer du?

Kompetansemål for grunnmodulen:

  • kunne anvende, formidle og forholde seg kritisk til pedagogiske og didaktiske tilnærminger innen veiledningsfeltet
  • kunne anvende og formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap ved hjelp av veiledningspedagogisk kompetanse
  • kunne identifisere og finne løsninger på etiske problemstillinger i samsvar med en verdibasert grunnholdning 

Kompetansemål for fordypningsemne:

  • kunne organisere veiledning med tanke på deltakernes behov og integritet i praksissituasjoner og i kollegaveiledning
  • ved hjelp av veiledningspedagogisk kompetanse, kunne formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap knyttet til profesjonskvalifisering og læringsprosesser i et profesjonsfellesskap
  • kunne ta initiativ til nytenkning og utvikling, samt anvende sine kunnskaper og ferdigheter knyttet til veiledning av studenter og nyutdannede

Oppbygning

Veilederutdanningen består av et grunnemne og et fordypningsemne. Utdanningen er organisert rundt fellessamlinger, nettressurser, basisgrupper, praktiske veiledningsoppgaver, skriftlige arbeider og bruk av veiledningsteknologi. Det legges opp til deltagende og varierte arbeidsmåter, samt obligatorisk praksisseminar. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper.

Utdanningen er praksisrettet, og forutsetter aktiv deltagelse fra studentene. Gjennomføring av veiledning på arbeidsplassen inngår i arbeidet med en individuell praksisrapport.

1. semester - Veilederutdanning grunnemne PED992

Veiledningsteori og metode

Samlinger høsten 2023

  1. samling: 24 - 25. august kl. 0915-1500
  2. samling: 28. - 29. september kl. 0915-1500
  3. samling: 9. - 10. november kl. 0915-1500

Emnebeskrivelse PED992

Eksamen

Eksamensdatoer er torsdag 23. november og fredag 24. november. Muntlig gruppeeksamen med individuell karakter. Studentene vurderes individuelt. Gradert karakter.

2. semester - Fordypningsemne PED993

Veilederutdanning – profesjonskvalifisering og kollegaveiledning

Emnebeskrivelse PED993

Eksamen: skriftlig individuell semesteroppgave

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning.

Praktisk informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen og prosedyrer finner du på våre nettsider, og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. februar – 1. mars

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no