Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Er du lærer i skolen og ønsker å utvikle deg som veileder? Skal du veilede studenter, nyutdannede lærere eller kolleger i skolen? Veilederutdanning vil kvalifisere deg for veiledning individuelt og i grupper.

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse. Barnehagelærere oppfordres til å søke på Veilederutdanning for barnehagelærere.

Hva lærer du?

Kompetansemål for grunnmodulen:

  • kunne anvende, formidle og forholde seg kritisk til pedagogiske og didaktiske tilnærminger innen veiledningsfeltet
  • kunne anvende og formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap ved hjelp av veiledningspedagogisk kompetanse
  • kunne identifisere og finne løsninger på etiske problemstillinger i samsvar med en verdibasert grunnholdning 

Kompetansemål for fordypningsemne:

  • kunne organisere veiledning med tanke på deltakernes behov og integritet i praksissituasjoner og i kollegaveiledning
  • ved hjelp av veiledningspedagogisk kompetanse, kunne formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap knyttet til profesjonskvalifisering og læringsprosesser i et profesjonsfellesskap
  • kunne ta initiativ til nytenkning og utvikling, samt anvende sine kunnskaper og ferdigheter knyttet til veiledning av studenter og nyutdannede

Oppbygning

Veilederutdanningen består av et grunnemne og et fordypningsemne. Utdanningen er organisert rundt fellessamlinger, nettressurser, basisgrupper, praktiske veiledningsoppgaver, skriftlige arbeider og bruk av veiledningsteknologi. Det legges opp til deltagende og varierte arbeidsmåter, samt obligatorisk praksisseminar. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper.

Utdanningen er praksisrettet, og forutsetter aktiv deltagelse fra studentene. Gjennomføring av veiledning på arbeidsplassen inngår i arbeidet med en individuell praksisrapport.

1. semester - Veilederutdanning grunnemne PED992

Veiledningsteori og metode

Emnebeskrivelse PED992

Eksamen: muntlig gruppeeksamen med individuell karakter. Studentene vurderes individuelt. Gradert karakter.

Datoer for samlinger og muntlig eksamen PED992

Samling 1, uke 35
Torsdag 1. september, 09.15-15.00
Fredag 2. september, 09.15-15.00

Samling 2, uke 41
Torsdag 13. oktober, 09.15-1500
Fredag 14. oktober, 09:15-15.00

Samling 3, uke 46
Torsdag 17. november, 09.15-15.00
Fredag 18. november, 09.15-15.00

Eksamensdatoer:
Torsdag 8. desember
Fredag 9. desember

2. semester - Fordypningsemne PED993

Veilederutdanning – profesjonskvalifisering og kollegaveiledning

Emnebeskrivelse PED993

Eksamen: skriftlig individuell semesteroppgave

Samlinger vår 2023 PED993

  1. samling: 19 - 20. januar kl. 0915-1500
  2. samling: 2. - 3. mars kl. 0915-1500
  3. samling: 27. - 28. april kl. 0915-1500

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning.

Praktisk informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen og prosedyrer finner du på våre nettsider, og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. februar – 1. mars 2022

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no