Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Dette studiet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for fremtidens barnehager. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din barnehageeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Dette studiet gir både barnehagelæreren kompetanse i å veilede studenter i praksis, samt kompetanse til å anvende veiledning på ulike arenaer i/av barnehagens virksomhet.  

Praksis er en utdanningsarena på lik linje med undervisning på campus. For å sikre kvaliteten i utdanningen, må du som praksislærer ha kompetanse til å veilede studentene ut fra en bevissthet om ulike teorier, tilnærminger, roller, relasjoner og aktiviteter.

Hva lærer du?

Veilederutdanningen skal gi deg kompetanse til å

 • forholde deg bevisst til ulike veiledningsmetoder i din yrkespraksis
 • anvende veiledning på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • kunne tilpasse metoder og strategier til skiftende kontekster
 • medvirke til økt kvalitet i barnehagen
 • reflektere over etiske utfordringer knyttet til ulike veiledningssituasjoner

Oppbygning

Videreutdanningen forutsetter at du deltar aktivt i undervisningen og i samarbeid med andre studenter. Veilederutdanningen har følgende oppbygging:

 • tre samlinger over to dager hvert semester
 • individuelle, skriftlige og praktiske oppgaver
 • skriftlige og praktiske oppgaver i grupper
 • veiledning på oppgaver
 • bruk av digital læringsplattform mellom samlingene
 • avsluttende eksamen i vårsemesteret

Samlinger høsten 2023

 • 17. og 18. august kl. 0915-1500
 • 21. og 22. september kl. 0915-1500
 • 16 og 17. november kl. 0915-1500

Eksamen er skriftlig semesteroppgave. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

For nærmere beskrivelse av innholdet i studiet, kan du klikke på studiebeskrivelsen under. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Godkjent barnehagelærerutdanning. Søkere må være tilsatt i barnehage i studieåret videreutdanningen gjennomføres. 

Praktisk informasjon

Videreutdanningen inngår i Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for fremtidens barnehager. Informasjon om strategien og om søknadsprosedyrer, finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Videreutdanningen kan innpasses i Barnehagekunnskap, masterprogram. Merk at det er krav et samlet karaktersnitt på minimum C, for å få opptak til masterprogram.

Fakta

Søknadsperiode

1. februar- 1. mars

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like