0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Telemark

Kun for ansatte i Porsgrunn, Skien og Bamble kommune

Denne videreutdanningen er foreløpig for ansatte i Porsgrunn, Skien og Bamble kommune.

Kurset er relevant for deg som arbeider innenfor skoleverket, barnehagesektoren, psykisk helsevern og /eller rus- og avhengighetsbehandling, kommunale helse- og omsorgtjenester, fagfolk som jobber med personer med psykisk utviklingshemming eller annen virksomhet der temaet er aktuelt.

Videreutdanningen tilbys også som åpent kurs med undervisning i Grimstad

Kursinnhold

Utgangspunktet i videreutdanningen er funksjonell analyse av atferden. Innen dette perspektivet analyseres og forstås utfordrende atferd ut fra de foranledninger og konsekvenser atferden har. En slik FAK – analyse danner grunnlag for tiltak, intervensjoner, behandlings- og samhandlingsformer som tar utgangspunkt i nettopp de miljømessige årsakene til den utfordrende atferden.

Det legges vekt på systematikk, dokumentasjon og etisk refleksjon i alle ledd i prosessen. Videreutdanningen gir kompetanse innen dokumentasjon og kartlegging som eksplisitt angis som krav i lovverk som regulerer store deler av virksomheten innen helse og sosial sektoren (eks. Helse og omsorgstjenesteloven).

Hva lærer du?

Kurset Utfordrende atferd og målretta miljøarbeid (PSY919) er rettet mot fagfolk som jobber innen forskjellige sektorer og med ulike grupper. Pensumet har en generell del og en fordypningsdel. Dette dreier seg om fordypninger innen tema skole (barn), kognitive vansker / utviklingshemming, demens og rusavhengighet / psykiske lidelser. Studentene velger en av fordypningene som passer dem.

Etter avsluttet videreutdanning vil du:

  • ha kunnskap om og ferdigheter i avgrensning og forebygging hos mennesker med utfordrende atferd
  • ha ferdigheter i å kartlegge omfang av utfordrende atferd
  • ha ferdigheter i å gjennomføre funksjonelle analyser
  • ha kunnskap om ulike måter å gjennomføre funksjonelle analyser på
  • kunne gjengi intervensjoner, behandlingsformer, tiltak og samhandlingsformer som er aktuelle ved problematferd
  • kunne planlegge gjennomføringen og evaluering av tiltak/endring i samhandlingsform
  • kunne dokumentere effekten av tiltak / endring av samhandlingsform
  • kunne identifisere etiske utfordringer i alle ledd i håndteringsprosessen av utfordrende personer.

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer, barnehagelærer), politiarbeid, sosiologi eller psykologi.

Minst ett års relevant yrkespraksis fra direkte elev-/pasient-/klientarbeid etter fullført utdanning.

Dette tilbudet er kun tilgjengelig for ansatte i Porsgrunn, Skien og Bamble kommuner.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

Kr 10 000,-. Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Undervisningsopplegget er samlingsbasert, og vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, arbeidsoppgaver og praktiske øvelser/ferdighetstrening både i grupper og plenum. Forventet arbeidsomfang i emnet er 135 timer.

Undervisningen vil foregå i Telemark.
Se vedlagt timeplan.

Eksamen
Skriftlig gruppeeksamen. Gradert karakter. Nærmere informasjon om oppgavene som skal inngå i mappen er gitt i emneheftet. Mer informasjon om eksamen ved UiA.

Fakta

Søknadsperiode

Siste frist 10. august

Vi har noen ledige plasser på dette tilbudet høsten 2018, og har åpnet for løpende opptak frem til søknadsfristen 10. august.  
«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 10.000,00

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk
Administrativ kontaktperson
tonelb
Administrativ kontaktperson

Send studiet på mail