Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Agder

Hvordan kan virksomheten tilrettelegges for å møte fremtidens arbeidsliv? 

Digitalisering, bærekraft og internasjonal uforutsigbarhet utfordrer norske industri- og teknologibedrifter. Kurset vil gi deg innsikt i hvordan man kan tilrettelegge organisasjon og ledelse for å møte fremtidens arbeidsliv med oppdatert kunnskap om sentrale temaer for næringslivet på Agder. Kurset tar utgangspunkt i sentrale tematikker i Prosess 21 og trekker veksler på rapporter og eksperter som bidrar til prosessen.

Kurstilbudet er utviklet i tett samarbeid med med  EYDE - og NODE-klyngene, og bygger videre på erfaringer fra gjennomføring av «Eyde leder»-programmet Bærekraftig industri (2014-2017).

Tilbudet er åpent for alle interesserte, og retter seg mot ledere, avdelingsledere og sentrale fagpersoner i industri- og teknologibaserte virksomheter. 

Sentrale tema er:

 • Endringsbildet
  Radikal usikkerhet, globale endringer og behovet for å re-tenke organisasjon og ledelse
 • Endrede rammebetingelser for industrien
  EU Green Deal, EU Sustainable Finance, sirkulær økonomi, geopolitikk/geoøkonomi,  Prosess 21
 • Ny teknologi og endrede arbeidsprosesser
  Industri 4.0: ny teknologi og kunstig intelligens
 • Innovasjonsledelse og organisasjonslæring i omstillingsprosesser
  Nye innovasjons og organisasjonsmodeller, inkludert sirkulære forretningsmodeller og økosystem tankegang 
 • Ledelsesutfordringene i det nye arbeidslivet
  Forventinger til morgendagens arbeidsliv og morgendagens ledere

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du ha:

 • innsikt i ledelse, inkludert bevissthet rundt egen lederstil
 • kunnskap om innovasjonsteori og innovasjonsledelse 
 • forståelse for hvordan EU Green Deal og EUs nye ESG-føringer samt tiltagende geopolitisk rivalisering (Kina, USA, EU) endrer rammebetingelsene for norsk industri
 • inngående kunnskap om sentrale nye teknologier og hvordan de anvendes i industrien, herunder særlig kunstig intelligens og overgang til sirkulær økonomi
 • kunnskap om lærende organisasjoner og bevissthet rundt den norske modellen
 • forståelse for hvilke strategiske endringer som det nye arbeidslivet innebærer

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Tilbudet er åpent for alle, uansett utdannings- og yrkesbakgrunn. Alle deltakere vil få et kursbevis etter gjennomføring.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk  

Tilgang til eksamen og studiepoeng
Deltakere som ønsker tilgang til studiepoeng og eksamen må dokumentere bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Løpende opptak
Tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Plan for gjennomføring

Tilbudet gjennomføres på deltid med seks dagsamlinger over to semester med forelesninger, case og nettstøttet undervisning. Mellom samlingene inngår korte webinar, arbeid med pensum og innlevering av individuell- og gruppebaserte oppgaver. Dagsamlingene er lagt til UiA, Kristiansand, med unntak av første og siste samling som er lagt til bedrifter i Agder-regionen.

Hver samling vil ha en kombinasjon av ren ledelsestematikk, et industri/teknologirelatert tema og en felles refleksjon over hvordan den aktuelle industri/teknologitematikken vil gi utfordringer for ledere fremover.

Dagsamlinger og webinar gjennomføres iht. planen nedenfor. Webinarene (45 min) gis som en forberedelse til påfølgende undervisning (dato for samlingene kommer).

 • Samling 1: Oppstart: Endringsbildet
  Sted: Bedrift i Agder
  Tema: Overblikk – Radikal usikkerhet, globale endringer og behovet for å re-tenke organisasjon og ledelse

  Kort webinar: Hva er EU Green Deal?


 • Samling 2: Endrede rammebetingelser for industrien
  Sted: UiA Kristiansand eller bedrift i Agder
  Tema: Geopolitikk/geoøkonomi, Europeiske rammebetingelser, nasjonale rammebetingelser, samarbeid og konkurranse med Asiatiske aktører

  Kort webinar: Hva er konseptet «the performance economy» (Stahel)?


 • Samling 3: Restrukturering av verdikjeder
  Sted: UiA Kristiansand eller bedrift i Agder
  Tema: Sirkulær økonomi, sirkulære forretningsmodeller, forsyningssikkerhet, regionalisering

  Kort webinar: Tema: Hva er kunstig intelligens og hva er dens relevans for industri og teknologibedrifter på Agder?


 • Samling 4: Industri 4.0: Ledelse og digital transformasjon
  Sted: UiA Kristiansand
  Tema: Ny teknologi og endrede arbeidsprosesser, ledelse av digital transformasjon 

  Kort webinar: Digital transformasjon  – noen sentrale begreper


 • Samling 5: Innovasjonsledelse og organisasjonslæring i omstillingsprosesser
  Sted: UiA Kristiansand
  Tema: Nye innovasjons- og organisasjonsmodeller, inkludert og økosystemtankegang

  Kort webinar: Tema kommer


 • Samling 6: Ledelsesutfordringene i det nye arbeidslivet
  Sted: Bedrift i Agder
  Tema: Forventinger til morgendagens arbeidsliv og morgendagens ledere

Eksamensform
Tilbudet avsluttes med en hjemmeeksamen (individuelle eller gruppe inntil 3 studenter).

Praktisk informasjon

Kurset tilbys som oppdragskurs til klynger og industribedrifter.
Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.
I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig 
Professor Hans Christian Garmann Johnsen og førsteamanuensis Stina Torjesen ved Handelshøyskolen, UiA er fagansvarlig og hovedforelesere i kurset. I tillegg inngår professor Halvor Holtskog ved NTNU samt eksterne innledere knyttet til de aktuelle temaene på ulike samlinger.

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltemne, eller innpasses som valgemne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale.


Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no