0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

UiA tilbyr i samarbeid med Praxis-Sør et videreutdanningsemne i tjenesteutvikling innen velferdsfeltene rus og psykisk helse. Tilbudet retter seg mot ansatte i offentlige tjenester og brukermedvirkende.

Som student ved emnet skal du arbeide med et eget utviklingsprosjekt knyttet opp mot din arbeidsplass med veiledning fra universitetet.

Emnet baserer seg på en aksjonsforskningsbasert tilnærming, som vil si en form for forskning der praktiske tiltak utvikles under medvirkning av en forsker. Studenten skal selv utforme et utviklingsprosjekt fra egen praksis, og arbeide aktivt gjennom studieløpet med undervisning og veiledning fra fagpersoner ved Universitetet i Agder. Undervisningen er tematisk todelt. Første del angår planlegging og etableringen av ulike typer utviklingsarbeid med ulike formål. Andre del tar for seg læring i organisasjoner og implementering av ny praksis.

Brukermedvirkning står også sentralt i dette emnet, både i arbeidet med utviklingsprosjektet og som innhold i undervisningen. Brukerrepresentasjon og medvirkning i prosjektene er et krav, og det er en fordel om flere fra samme organisasjon deltar.

Emnet bygger på en kombinasjon av fag- og erfaringskompetanse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet vil studentene:

  • kunne initiere og drive tjenesteutvikling i rus- og psykisk helse-feltet der brukermedvirkning og samskaping står sentralt
  • ha kunnskap om brukermedvirkning på systemnivå
  • ha kunnskap om aksjonsforskningsbaserte tilnærminger og ulike kunnskapsformer
  • kunne systematisere og formidle erfaringskunnskap basert på praktikerforskning, medforskning og/eller samarbeidsforskning
  • ha kunnskap om aksjonsforskning og læring i organisasjoner
  • ha fått erfaring fra prosjekt der utvikling av tjenesten skjer i samarbeid mellom kommuner/tjenesteområder og brukerorganisasjoner/brukerrepresentanter, erfaringskonsulenter

Oppbygning

Undervisningen er tematisk todelt. Første del angår planlegging og etableringen av ulike typer utviklingsarbeid med ulike formål. Andre del tar for seg læring og organisasjoner og implementering av ny praksis.

Gjennom emnet skal studentene jobbe med flere arbeidskrav knyttet til tjenesteutvikling. Studenter med generell studiekompetanse eller bachelorgrad kan også velge å levere eksamensoppgave på henholdsvis bachelor- eller masternivå.

Emnet gjennomføres som fire samlinger à to dager fordelt på to semestre ved campus Kristiansand. I tillegg arrangeres det skriveuke ved studiesenteret i Metochi, Hellas. Lærerledet veiledning på hvert prosjekt, undervisning, skriveuke ved Metochi studiesenter, og seminar. Nettstøttet undervisning i Canvas og arbeidsoppgaver mellom samlingene.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Dette er et åpent emne for ansatte og brukermedvirkere i sosialt arbeid/velferdsfeltet med tilknytning til rus- og psykisk helsetjenester.
Studentene har mulighet til å avlegge en studiepoenggivende eksamen på bachelor- eller masternivå avhengig av kvalifikasjoner. Emnet er også åpent for deltakere som ikke tar eksamen.

Dersom du skal avlegge eksamen må du dokumentere utdanningsnivå. En eksamen på bachelornivå krever generell studiekompetanse, mens eksamen på masternivå krever en bachelorgrad eller tilsvarende på 180 studiepoeng.

Send inn din søknad via denne lenken: https://uia.pameldingssystem.no/sv-911  

Studenter som skal avlegge eksamen vil få nærmere informasjon om hvordan de skal dokumentere sin utdanning etter at de har registrert seg via påmeldingssystemet.

Praktisk info

Undervisningsdager:

1. samling:   17. – 18. mars 2020
2. samling:   12. – 13. mai 2020
3. samling:   25. – 26. august 2020
4. samling:   27. – 28. oktober 2020

I tillegg tilbys en skriveuke på Metochi studiesenter på øya Lesbos i Hellas høsten 2020.
Vi gjør oppmerksomme på at datoene er tentative, og at det kan forekomme endringer. 

Emnet er fullfinansiert av Universitetet i Agder og Fylkesmannen.

Studenter som skal avlegge eksamen må betale en lovpålagt semesteravgift til SiA på 675 NOK per semester. Deltakere som ikke skal avlegge eksamen skal ikke betale semesteravgift. I tillegg må du påberegne utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold. Det vil også komme enkelte utgifter i forbindelse med studieoppholdet ved Metochi Studiesenter.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fulltegnet. 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no