Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Ønsker du å lære mer om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helserelatert form hos voksne og eldre? I denne videreutdanningen vil du tilegne deg kunnskap om dette temaet samt få innsikt i valide og reliable tester som registrerer helserelatert form. Du vil tilegne deg teoretisk forståelse og lære å planlegge, praktisk gjennomføre og vurdere testing av helserelatert form.

Denne kompetansen oppnås både gjennom teoretisk og praktisk tilnærming, som skal danne et tilstrekkelig faglig grunnlag for videre implementering og anvendelse av helserelatert formtesting.

Hva lærer du?

Læringsutbytte

Du vil få kunnskap om:

 • sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helserelaterte form hos voksne og eldre
 • betydningen av fysisk aktivitet og helserelatert form og risiko for utvikling av ulike livsstilssykdommer hos voksne og eldre
 • hvordan teste og vurdere helserelatert form hos voksne og eldre

Ferdigheter:

 •  Du vil lære å gjennomføre og anvende testing av helserelatert form hos voksne og eldre
 • Du vil lære å vurdere og reflektere over resultatene fra helserelatert form testing hos voksne og eldre

Generell kompetanse:

 • Du vil få innsikt i forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helserelatert form hos voksne og eldre
 • Du vil lære å planlegge, gjennomføre og vurdere testing av helserelatert form hos voksne og eldre

Innhold
Helserelatert form defineres som: «Overskudd i forhold til hverdagens krav, og som er avhengig av: kondisjon, muskelstyrke, bevegelighet, koordinasjon, reaksjonsevne og balanse. I tillegg inngår fysiologiske trekk og kvaliteter som er forbundet med lav risiko for utvikling av livsstilssykdommer og lidelser, som for eksempel: blodtrykk, blodfettprofil, insulinsensitivitet, og kosthold» (Bouchard et al.1994; SEF, 2000).

Du får erfaring i å teste og vurdere helserelatert form på individnivå. I tillegg vektlegges også kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet og helserelatert form og risiko for utvikling av ulike livsstilssykdommer.

Fra innholdet:

 •  Risikofaktorer for utvikling av ulike livsstilssykdommer
 • Bakgrunn og rasjonale for testing og vurdering av helserelatert form
 • Testverktøy for å registrere helserelatert form
 • Praktisk testing og vurdering av helserelatert form hvor følgende tester inngår: muskelstyrke, leddbevegelighet, balanse, kondisjon, fettprofil og glukose i blodet, blodtrykk, kroppssammensetning, utvalgte kostholdsfaktorer og selvrapportert helse.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad i folkehelsearbeid, vernepleie, sykepleie, idrett/kroppsøving, ernæring, fysioterapi eller annen helsefaglig utdanning. Søkere med tilsvarende utdanning eller annen relevant bachelorgrad kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som studenter.

Praktisk informasjon

Etter avtale. Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Arbeidsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid og praktisk arbeid i lab. Undervisningen er samlingsbasert. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 135 timer. Datoer kommer senere.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Obligatorisk deltakelse i undervisningen. 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen. Oppgaven gis etter siste samling, og innleveres innen oppgitt frist etter samlingen. Vurderingsuttrykk er gradert karakter.

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

Kan tilbys etter avtale. 

Antall plasser

40

Pris

kr 9.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like