Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Vil du lære mer om hvordan du kan tilrettelegge for en god og sikker svømmeopplæring? I denne videreutdanningen vil du lære å planlegge, gjennomføre og evaluere svømmeundervisningen samt å lære livredning.

Målgruppe
Ansatte i skole, SFO eller barnehage.

Det anbefales at deltakerne har erfaring med eller arbeider med barn og bevegelse, fysisk aktivitet eller kroppsøving i barnehage, skole eller SFO.

Hva lærer du?

 • Du får kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge for varig svømmeglede i skolen
 • Du får grunnleggende kunnskap om ferdighetskrav i skolen
 • Du får grunnleggende kunnskap om metoder og progresjon i svømming og livredning
 • Du får grunnleggende kunnskap om sikkerhet i svømmeopplæringen
 • Du lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere svømmeundervisning i skolen der varig svømmeglede og svømmedyktighet er målet
 • Du får egenferdighet i selvredning og livredning dokumentert ved egen svømme- og livredningstest
 • Du får egenferdighet i livreddende førstehjelp

Oppbygning

Samlinger med teoretiske og praktiske økter.  Det vil også være krav om gjennomføring av praksis med barn og unge

Innhold
I denne videreutdanningen vil du arbeide teoretisk og praktisk med: fagdidaktikk, metodikk og sikkerhet i svømmeundervisningen.

 • Vann som bevegelsesmiljø
 • Mekaniske prinsipper for svømming
 • Svømmedyktighet
 • En praktisk/metodisk tilnærming til svømmeartene
 • Selvberging og livredning
 • Hjerte/lungeredning
 

Teori: Intro til svøm og livredning

 • Mål, innhold, pensum .
 • Svømmelæreren (sikkerhet, ansvar)

Praksis: Leker og tilvenning

Klasserom, 4 timer

 

 

Teori: Grunnleggende svømmearter.
Klasserom, 4 timer

Praksis: Lek ogMetodisk tilnærming til brystsvømming, grunnleggende teknikk
Svømmehall

 

 

Teori: Vannet som element (oppdrift, tyngde, motstand, fremdrift)
Klasserom

Praksis: grunnleggende Krålmetodikk og stupprogresjon.
Svømmehall

 

 

Teori:  Innhold i svømmeskolene. Baby og vann, vanntilvending barn 4 år,

Hval
Skilpadde
Pingvin
Selunge

 

 

Observasjon/og deltagelse i svømmeskole

 

 

Teori/praksis: Førstehjelp/HLR med hjertestarter

Praksis:  Livredningstest
Svømmehall

 

 

Teori: gruppearbeid, planlegge praksis i svømmeskole

Praksis: Lekemiljø i vann

 

 

Teori: gruppearbeid, bedre svømmeundervisning

Praksis: Motorikk i vann, butterfly og kroppsdelfin

 

 

Teori: Livredning
Klasserom

Praksis: Dykkeaktiviteter - Krål, metodisk tilnærming til krål
Svømmehall

 

 

Teori: krål og ryggmetodikk
Bruk av video som undervisningsmetode
Klasserom

Praksis:
Lek og Metodisk tilnærming ryggsvømming, livredning
Svømmehall

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Det er en forutsetning at du arbeider i skole, SFO eller barnehage. Dette må kunne dokumenteres.

Praktisk informasjon

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Emnet vil bli samlingsbasert med 4 samlinger a 2-3 dager. Samlingene vil bestå av teoretiske og praktiske økter.  Det vil også være krav om gjennomføring av praksis med barn og unge
Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse på obligatorisk undervisning.

Eksamen
Gruppearbeid med praktisk eksamen og individuell muntlig høring. Gradert karakter.

Fakta

Antall plasser

20

Spørsmål om innholdet i studiet?

Vitenskapelig kontaktperson

Andre studier du kanskje vil like