0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
Deltid
Studiepoeng
10
Omfang
1 år
Start
Vår 2019
Studiested
Kristiansand

Vil du lære mer om hvordan du kan tilrettelegge for en god og sikker svømmeopplæring? I denne videreutdanningen vil du lære å planlegge, gjennomføre og evaluere svømmeundervisningen samt å lære livredning.

Målgruppe
Ansatte i skole, SFO eller barnehage.

Det anbefales at deltakerne har erfaring med eller arbeider med barn og bevegelse, fysisk aktivitet eller kroppsøving i barnehage, skole eller SFO.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søkere over 25 år som søker opptak til grunnutdanning der kravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, kan bli tatt opp uten dokumentasjon. Dette gjelder studietilbud som bare blir gitt som etter- og videreutdanning, ikke ordinære tilbud. Det forutsettes at du som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Det er en forutsetning at du arbeider i skole, SFO eller barnehage. Dette må kunne dokumenteres.

Hva lærer du?

 • Du får kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge for varig svømmeglede i skolen
 • Du får grunnleggende kunnskap om ferdighetskrav i skolen
 • Du får grunnleggende kunnskap om metoder og progresjon i svømming og livredning
 • Du får grunnleggende kunnskap om sikkerhet i svømmeopplæringen
 • Du lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere svømmeundervisning i skolen der varig svømmeglede og svømmedyktighet er målet
 • Du får egenferdighet i selvredning og livredning dokumentert ved egen svømme- og livredningstest
 • Du får egenferdighet i livreddende førstehjelp

Oppbygning

Samlinger med teoretiske og praktiske økter.  Det vil også være krav om gjennomføring av praksis med barn og unge

Innhold
I denne videreutdanningen vil du arbeide teoretisk og praktisk med: fagdidaktikk, metodikk og sikkerhet i svømmeundervisningen.

 • Vann som bevegelsesmiljø
 • Mekaniske prinsipper for svømming
 • Svømmedyktighet
 • En praktisk/metodisk tilnærming til svømmeartene
 • Selvberging og livredning
 • Hjerte/lungeredning

Timeplan

Undervisning tirsdager fra 14:30-18:30, med ett unntak som er en torsdag 4.april fra 16:30-18:30.

Uke 10
Tirsdag 5. mars

Teori: Intro til svøm og livredning

 • Mål, innhold, pensum .
 • Svømmelæreren (sikkerhet, ansvar)

Praksis: Leker og tilvenning

Klasserom, 4 timer

 

Uke 11
Tirsdag 12. mars

Teori: Grunnleggende svømmearter.
Klasserom, 4 timer

Praksis: Lek ogMetodisk tilnærming til brystsvømming, grunnleggende teknikk
Svømmehall

 

Uke 12
Tirsdag 19. mars

Teori: Vannet som element (oppdrift, tyngde, motstand, fremdrift)
Klasserom

Praksis: grunnleggende Krålmetodikk og stupprogresjon.
Svømmehall

 

Uke 13
Tirsdag 26. mars

Teori:  Innhold i svømmeskolene. Baby og vann, vanntilvending barn 4 år,

Hval
Skilpadde
Pingvin
Selunge

 

Uke 14
Torsdag 4. april 1630-1830

 

Observasjon/og deltagelse i svømmeskole

 

Uke 21
Tirsdag 21 mai

Teori/praksis: Førstehjelp/HLR med hjertestarter

Praksis:  Livredningstest
Svømmehall

 

Uke 39
Tirsdag 4. sep

Teori: gruppearbeid, planlegge praksis i svømmeskole

Praksis: Lekemiljø i vann

 

Uke 41
Tirsdag 8. okt

Teori: gruppearbeid, bedre svømmeundervisning

Praksis: Motorikk i vann, butterfly og kroppsdelfin

 

Uke 43
Tirsdag 22. okt

Teori: Livredning
Klasserom

Praksis: Dykkeaktiviteter - Krål, metodisk tilnærming til krål
Svømmehall

 

Uke 46
Tirsdag 12. nov

Teori: krål og ryggmetodikk
Bruk av video som undervisningsmetode
Klasserom

Praksis:
Lek og Metodisk tilnærming ryggsvømming, livredning
Svømmehall

Praktisk informasjon

Pris
Undervisningen er gratis for ansatte i skole, SFO og barnehage.
Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden, samt utgifter til pensumlitteratur.
Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter at opptak er foretatt vil bli belastet med kr 1000,-.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Emnet vil bli samlingsbasert med 4 samlinger a 2-3 dager. Samlingene vil bestå av teoretiske og praktiske økter.  Det vil også være krav om gjennomføring av praksis med barn og unge
Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse på obligatorisk undervisning.

Eksamen
Gruppearbeid med praktisk eksamen og individuell muntlig høring. Gradert karakter.

Fakta

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk
Kontaktperson administrasjon

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail