0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
Deltid
Studiepoeng
10
Omfang
1 år
Start
Vår 2019
Studiested
Kristiansand

Vil du lære mer om hvordan du kan tilrettelegge for en god og sikker svømmeopplæring? I denne videreutdanningen vil du lære å planlegge, gjennomføre og evaluere svømmeundervisningen samt å lære livredning.

Målgruppe
Ansatte i skole, SFO eller barnehage.

Det anbefales at deltakerne har erfaring med eller arbeider med barn og bevegelse, fysisk aktivitet eller kroppsøving i barnehage, skole eller SFO.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søkere over 25 år som søker opptak til grunnutdanning der kravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, kan bli tatt opp uten dokumentasjon. Dette gjelder studietilbud som bare blir gitt som etter- og videreutdanning, ikke ordinære tilbud. Det forutsettes at du som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Det er en forutsetning at du arbeider i skole, SFO eller barnehage. Dette må kunne dokumenteres.

Hva lærer du?

 • Du får kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge for varig svømmeglede i skolen
 • Du får grunnleggende kunnskap om ferdighetskrav i skolen
 • Du får grunnleggende kunnskap om metoder og progresjon i svømming og livredning
 • Du får grunnleggende kunnskap om sikkerhet i svømmeopplæringen
 • Du lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere svømmeundervisning i skolen der varig svømmeglede og svømmedyktighet er målet
 • Du får egenferdighet i selvredning og livredning dokumentert ved egen svømme- og livredningstest
 • Du får egenferdighet i livreddende førstehjelp

Oppbygging

Samlinger med teoretiske og praktiske økter.  Det vil også være krav om gjennomføring av praksis med barn og unge

Innhold
I denne videreutdanningen vil du arbeide teoretisk og praktisk med: fagdidaktikk, metodikk og sikkerhet i svømmeundervisningen.

 • Vann som bevegelsesmiljø
 • Mekaniske prinsipper for svømming
 • Svømmedyktighet
 • En praktisk/metodisk tilnærming til svømmeartene
 • Selvberging og livredning
 • Hjerte/lungeredning

Praktisk informasjon

Pris
Undervisningen er gratis for ansatte i skole, SFO og barnehage.
Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden, samt utgifter til pensumlitteratur.
Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter at opptak er foretatt vil bli belastet med kr 1000,-.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Emnet vil bli samlingsbasert med 4 samlinger a 2-3 dager. Samlingene vil bestå av teoretiske og praktiske økter.  Det vil også være krav om gjennomføring av praksis med barn og unge
Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse på obligatorisk undervisning.

Eksamen
Gruppearbeid med praktisk eksamen og individuell muntlig høring. Gradert karakter
NB: Med forbehold om godkjenning i Fakultetsstyret.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

OBS! Det er fremdeles ledige plasser. Søknadsfristen er forlenget fra 1.desember til 10. januar.

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk

Kontaktperson administrasjon

Send studiet på mail