Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Trygg ferdsel ved vann, svømming, selvberging og livredning er en del av opplæringen i kroppsøving. Ønsker du å tilegne deg formell kompetanse i svømme- og livredning og ønsker du å lære hvordan du kan legge til rette for varig svømmeglede i skole og idrettslag? Da kan denne videreutdanningen være noe for deg. 

Målgruppe:
Hovedmålgruppen er ansatte i grunnskolen. Du bør ha erfaring med eller arbeide med barn og bevegelse, fysisk aktivitet eller kroppsøving i barnehage, skole eller SFO.

Hva lærer du?

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal du

 • Ha utvidet kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge for varig svømmeglede i skole og idrettslag
 • Ha utvidet kunnskap om svømmeteknikker
 • Ha utvidet kunnskap om metoder og progresjon i svømming og livredning
 • Ha grunnleggende kunnskap om sikkerhet i svømmeopplæringen både ute og inne
 • Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere svømmeundervisning i skolen og idrettslag der varig svømmeglede og gode svømmeferdigheter er målet
 • Ha egenferdighet i selvredning og livredning dokumentert ved egen svømme- og livredningstest
 • Ha egenferdighet i livreddende førstehjelp
 • Ha grunnleggende kunnskap om gjennomføring av svømmeopplæring ute
 • Kunne tilrettelegge for, gjennomføre og evaluere svømmeundervisning i skolen og idrettslag

Innhold

Sentrale temaer i videreutdanningen vil være:

 • Teoretisk og praktisk arbeid med: Fagdidaktikk, metodikk og sikkerhet i svømmeundervisningen.
 • Mekaniske prinsipper for svømming
 • Vannets mekanikk
 • Svømmeferdigheter/svømmeartene
 • En praktisk metodisk tilnærming til svømmeartene
 • Selvberging og livredning
 • Sikker ferdsel ved vann og sjø

Oppbygning

Videreutdanningen er samlingsbasert. Samlingene vil bestå av teoretiske og praktiske økter. 

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse 

Løpende opptak
Denne videreutdanningen har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris 
Kr 16.000. I tillegg kommer en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder (pt kr 740,-) samt utgifter til pensumlitteratur.

Arbeidsformer
Emnet vil bli samlingsbasert med 6-10 samlinger á 4-8 timer. Samlingene vil bestå av teoretiske og praktiske økter. Det vil også være krav om gjennomføring av én time praksis (45-60 min) i skole eller idrettslag. Nærmere informasjon om dette kommer.

Datoer for samlingene kommer snart.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse på obligatorisk undervisning, dvs. minst 80 % fremmøte på både teoretiske og praktiske økter. 

Eksamen
Gruppearbeid med praktisk eksamen og individuell muntlig høring. Gradert karakter.

Eksamensdato
Kommer snart 

Med forbehold om endringer og godkjennelse i Fakultetsstyret. 

Fakta

Søknadsperiode

Kan tilbys etter avtale

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like