0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2021
Studiested
Kristiansand/Oslo

Styringsverktøy i offentlig sektor retter seg mot ledere og mellomledere i offentlig sektor, og består av tre hoveddeler. Første del fokuserer på hvordan samfunnsutviklingen skaper behov for nye former for problemløsning for å håndtere mer sammensatte «wicked problems». Del to fokuserer på konkrete styringsverktøy mens del tre tar opp utfordringer knyttet til det å realisere styringsverktøy i en organisasjon.

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • inngående kunnskap om de styringsmulighetene og begrensningene som gjelder i offentlig sektor
  • ferdigheter i å kunne identifisere styringsutfordringer knyttet til framveksten av nye styringsstrukturer
  • inngående kunnskap om utvalgte styringsverktøy som benyttes i offentlig sektor, f.eks. strategi, konkurranseutsetting, ”benchmarking”, kvalitet, resultatstyring, organisasjonsdesign, organisasjonskultur og informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • ferdigheter i å kunne identifisere muligheter og utfordringer som hefter ved et utvalg av styringsverktøyene
  • en praktisk forståelse av styringsverktøy i offentlig sektor

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 2 samlinger a to dager med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning i Fronter. Arbeidsoppgave (individuell eller i gruppe) mellom samlingene. Tilbud om undervisning og studieopphold ved UC Berkeley, San Francisco. Undervisningsspråk: Engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene våren 2021

Datoer kommer senere.

Videre studier

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet Master i ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

Høst 2020

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like