Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Kristiansand

Styringsverktøy i offentlig sektor retter seg mot ledere og mellomledere i offentlig sektor som ønsker å utvikle sin kunnskap om styringsmuligheter- og utfordringer i offentlig sektor og utvikle en praktisk forståelse av styringsverktøy i offentlig sektor.

Emnet Styringsverktøy i offentlig sektor består av tre hoveddeler. Første del fokuserer på hvordan samfunnsutviklingen skaper behov for nye former for problemløsning for å håndtere mer sammensatte «wicked problems». Del to fokuserer på konkrete styringsverktøy som f.eks. strategi, kvalitet, resultatstyring, m.m. Del tre tar opp utfordringer knyttet til det å realisere styringsverktøy i en organisasjon.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • inngående kunnskap om de styringsmulighetene og begrensningene som gjelder i offentlig sektor
  • ferdigheter i å kunne identifisere styringsutfordringer knyttet til framveksten av nye styringsverktøy
  • inngående kunnskap om et utvalg av styringsverktøy som benyttes i offentlig sektor (f.eks. strategi, konkurranseutsetting, "benchmarking", kvalitet, resultat/virksomhetsstyring, og informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
  • ferdigheter i å kunne identifisere de mulighetene og utfordringene som hefter ved et utvalg av styringsverktøy
  • en praktisk forståelse av styringsverktøy i offentlig sektor

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Tilbud om undervisning og studieopphold ved UC Berkeley, California. Undervisningsspråk ved UC Berkeley er engelsk.

Eksamensform: En ukes individuell hjemmeeksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart våren 2024.

Undervisningsdatoer kommer senere.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Forelesere
Emneansvarlig og foreleser er professor Morten Øgård ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. Øgård er professor i offentlig administrasjon og ledelse ved UiA, og har i tillegg en professorstilling ved UC Berkeley. Han er faglig leder ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM), senteret arbeider med samskapende forskning innenfor det kommunale og regionale styringsnivå. Øgård har deltatt i flere offentlige utredninger og er bla. rådgiver for Europarådet knyttet til demokratispørsmål.

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som obligatorisk emne i studiet Master i ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 


Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like