Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Styrearbeid og eierstyring (Corporate Governance) retter seg mot ledere, ansatte og styremedlemmer i næringsliv og andre former for organisasjoner.

Sentrale tema i kurset er "Corporate Governance"  i Norge og utlandet med fokus på styrets sammensetning og rolle, eierstruktur og institusjonelle investorers rolle, kreditorer og risikoklassifiseringsforetak (kredittratingforetak), gjennomsiktighet ("transparency"), risikostying, revisjon, overtakelse av foretak mm.

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • kunnskap om eierstyring, styringsmessig organisering og utøvelse av styring og kontroll i internasjonale selskaper, børsselskaper, familieselskap og organisasjoner med ikke-fortjeneste orientert målsetting
  • kunnskap om ulike tilnærminger til "Corporate governance"
  • forståelse for hvordan styringsprinsipper og systemer for risikostyring anvendes av toppledelsen, spesielt virksomhetens styre
  • ferdigheter som aktiv og interessant samtalepartner mht "Corporate Governance" for foretak som driver internasjonal business
  • generell kompetanse om viktigheten av holdninger som "accountability", sosial ansvarlighet og ansvarlighet for en bærekraftig utvikling. 

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 3 samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, case og individuell semesteroppgave. Nettstøttet undervisning (Fronter). 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager over et semester. Oppdragsgiver kan eventuelt avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene.

Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og stuidepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Eksamen

Eksamen i kurset er todelt: Obligatorisk gruppeoppgave (teller 60 %), og individuell innlevering 8. mai (teller 40 %).

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er professor Trond Randøy ved institutt for strategi og ledelse. Randøy har bred erfaring som foredragsholder for ledere og ansatte i privat og offentlig sektor. Han har mer enn 25 års styreerfaring fra bedrifter og organisasjoner i Norge, USA, Asia og Afrika, og forsker for tiden på problemstillinger knyttet til styrearbeid, internasjonalisering og entreprenørskap i fremvoksende økonomier.    

Videre studier

Kurset kan innpasses som valgemne i studiet  MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?