Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2027
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å utvikle virksomheten gjennom økt salg, utvikling av nye produkter og/eller nye markeder?

Gjennom begrepsapparat og analyseverktøy for strategisk ledelse vil kurset gjøre deg tryggere i å vurdere markedsmuligheter og markeder, analyser av kunder og konkurrenter, etablering av nye virksomheter og forretningsenheter, og å skrive forretningsplaner og utforming av konkrete forretningsmodeller.

Sentrale tema i kurset er modeller for planlegging og posisjonering, konkurranseforståelse, verdikjeder og bedriftsklynger, strategisk planlegging og fremvoksende strategi, strategiutvikling og posisjonering, visjoner og målsettinger, strategisk ledelse, lederskapsprinsipper, verdier og etikk samt hvordan strategiarbeidet kan fange opp nye forretningsmuligheter.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du:

  • ha inngående kunnskap om strategi og om sentrale begreper og teorier knyttet til strategi
  • kunne anvende sentrale modeller tilknyttet konkurranse, posisjonering og verdisystemer og ha kunnskap om modellenes begrensninger
  • kunne identifisere og forstå etiske dilemmaer i strategisk ledelse, inkluderte problemstillinger knyttet til bærekraft
  • ha innsikt i sentrale kjennetegn ved ulike typer for forretningsmodeller og kunne utvikle slike modeller
  • kunne identifisere sammenhengen mellom strategi og organisasjoner, økonomisk styring, effektivitet og innovasjon
  • Kunne identifisere og utvikle nye forretningsområder

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas). 
Obligatoriske innleveringer og muntlig presentasjon (gruppe) mellom samlingene. Semesteroppgave (gruppe).
Undervisningsspråk: norsk
Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres med tre samlinger over to dager. Samling en og to legges til Kristiansand, mens siste samling planlegges hos internasjonal samarbeidspartner i Sverige/Danmark (med forbehold om endring).

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. Du må også betale evnt. reise- og oppholdskostnader i forbindelse med den internasjonale samlingen.

Studentene fordeles på to undervisningsgrupper etter søknadsfristens utløp.

Samlingene gjennomføres etter følgende plan:

  • 1. samling: 2 dager i februar
  • 2. samling: 2 dager i mars
  • 3. samling: 2 dager i april*

*April-samlingen planlegges hos internasjonal samarbeidspartner (med forbehold om endring). 

Eksamen og studieavgift

Eksamen i kurset er en semesteroppgave i gruppe med innleveringsfrist i mai.

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er professor Trond Randøy. Randøy er professor ved institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen, UiA og ved Copenhagen Business School.

Han har doktorgrad innenfor internasjonal business og finans i tillegg til en MBA. Randøy forsker på strategi, finansiering og internasjonal økonomi, med spesiell interesse innenfor forretningsstrategi og tverrfaglig forståelse mellom økonomistyring, organisasjonsfag og markedsføring.

Han har publisert en rekke artikler og bøker og har bred erfaring som foredragsholder.

Videre studier

Kurset kan tas som enkeltemne, eller inngå som obligatorisk emne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperiode kommer. 


"Først til mølla"-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like