0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

Strategisk ledelse og forretningsutvikling retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons- og teknologibaserte virksomheter og næringslivsbedrifter for øvrig.

Sentrale tema i kurset er begrep og analyseverktøy for strategisk ledelse, utviklingen av strategifaget, modeller for planlegging og posisjonering, konkurranseforståelse, verdikjeder og bedriftsklynger, strategisk planlegging og emergerende strategi, visjoner og målsettinger, systemforståelse og samhandlingsformer, effektivitet, kreativitet og innovasjon, strategi og strukturforutsetninger, virtuelle team og virtuelle interaksjonsformer,  strategisk ledelse, lederskapsprinsipper, verdier og etikk samt hvordan strategiarbeidet kan fange opp nye forretningsmuligheter.

Hva lærer du?

Du får kunnskap om:

  • strategi og sentrale begreper og teorier tilknyttet strategi
  • bruk av sentrale modeller tilknyttet konkurranse, posisjonering og verdisystemer og kunnskap om modellenes begrensninger
  • etiske dilemmaer i strategisk ledelse
  • utvikling av forretningsmodeller og forståelse for sentrale kjennetegn ved ulike typer forretningsmodeller
  • sammenhengen mellom strategi og organisasjoner, økonomisk styring, effektivitet og innovasjon
  • systematiske forutsetninger i samhandling og virtuell kommunikasjon i utviklingen av strategi og innovasjon, og ferdigheter til å identifisere og utvikle nye forretningsområder

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Fronter). 
Obligatoriske innleveringer og muntlig presentasjon (gruppe) mellom samlingene. Semesteroppgave (gruppe).
Undervisningsspråk: norsk
Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk  

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Kurset gjennomføres med tre samlinger a to dager våren 2020.

  1. samling: 3.-4. februar
  2. samling: 9.-10. mars
  3. samling: 27.-28. april

Eksamensform: Semesteroppgave (grupper)

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er professor Trond Randøy ved institutt for strategi og ledelse. Randøy har publisert en rekke artikler og bøker, og har bred erfaring som foredragsholder for ledere og ansatte i privat og offentlig sektor, blant annet innenfor fagfeltene strategi og økonomi.

Videre studier

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Kurset tilbys neste gang våren 2021. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode


Den ordinære søknadsfristen har gått ut, men vi har åpnet for å søke på ledige plasser frem til 15. januar. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 


"Førstemann til mølla"-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. 

Pris

kr 19.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like