Strategisk bruk av IKT - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2017
Studiested
Kristiansand

Kurset er spesielt tilrettelagt for personer under omstilling og skal kunne kombineres selv om man mottar dagpenger fra NAV. Det vil si at opplegget tilfredsstiller Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet §4-3 andre ledd, bokstav a (maksimalt 10 dagers undervisning på dagtid og maksimalt 50 % studiebelastning).

Hva lærer du?

Kurset vil dekke sentrale temaer knyttet til anvendelse av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i norske virksomheter. Det vil være særskilt fokus på temaer som er av strategisk betydning, og som ledere i næringslivet og det offentlige må kjenne til.

Forretningssystemer er i dag den viktigste teknologien i norske virksomheter, og kurset vil gi en oversikt over slike systemer – og deres rolle i å forbedre virksomhetenes prosesser, produkter og tjenester.

Eksempler på typer systemer og teknologier som er sentrale i kurset:

 • Supply Chain Management (SCM)
 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Business Intelligence (BI)
 • Big Data
 • Knowledge Management Systems (KMS)
 • Cloud Computing
 • Service Oriented Architecture (SOA)
 • Enterprise Architecture

Videre vil kurset dekke sentrale problemstillinger knyttet til å implementere og realisere gevinster ved slike systemer.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal deltagerne ha:

 • Kunnskap om hvordan IKT kan være en viktig strategisk ressurs i norske virksomheter.
 • Kunnskap om bedriftsprosesser og hvordan IT-systemer er sentrale for å oppnå effektive prosesser.
 • Kunnskap om ulike typer forretningssystemer, cloud computing, tjenesteorientert arkitektur (SOA) og virksomhetsarkitektur.
 • Kunnskap om utfordringer knyttet til implementering og gevinstrealisering ved anskaffelse av nye forretningssystemer.
 • Kunnskap om teoretiske modeller som belyser hvordan IT skaper verdier og hvordan verdiskapningen kan evalueres.
 • Kunnskap om praksis og ulike tradisjoner for å kartlegge effekter av IT.

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis.

Praktisk info

Det er ikke deltakeravgift på kurset, men deltakerne må betale ordinær semesteravgift. I tillegg kommer utgifter til pensum.

Datoer for samlinger

Oppstartseminar: torsdag 9. februar
1. samling: torsdag 16. februar
2. samling: torsdag 2. mars
3. samling: torsdag 16. mars
4. samling: torsdag 30. mars
5. samling: torsdag 6. april
6. samling torsdag 20. april

Arbeidsformer

Undervisningen foregår gjennom forelesninger med vekt på dialog mellom kursdeltakerne. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentene gjennom presentasjoner av artikler og eksempler fra praksis. Et sentralt virkemiddel for læring er obligatoriske prosjektoppgaver, der studenter samarbeider. Gruppearbeidet i forbindelse med prosjektoppgavene er et sentralt virkemiddel for læring i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Godkjente obligatoriske innleveringer.

Eksamen

Tre timer skriftlig eksamen. Eksamensdato: 10. mai 2017

Studiepoengsreduksjoner

IS 406 med 4 studiepoeng
IS 401 med 2 studiepoeng

Det tas forbehold om godkjenning i fakultetsstyret og om tilstrekkelig antall deltakere.

Søknadsfrist: 1. februar 2017

Fakta

Søknadsfrist

1. februar 2017

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for samfunnsvitenskap

Send studiet på mail