Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Nettbasert/Kr.sand

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er ikke kun verktøy, men representerer viktige strategiske ressurser for virksomheter.

Strategisk bruk av IKT er et emne rettet mot ansatte som arbeider strategisk og operativt med digitalisering og digitaliseringsprosesser. Emnet fokuserer på virksomhetssystemer slik som ERP, BI, CRM samt teknologier som Internet of things og Blockchain. Virksomhetssystemer er viktige digitale ressurser for å oppnå effektive prosesser og verdiskapning i organisasjoner. Emnet passer for ansatte i næringsliv og offentlig sektor som ønsker å øke sin kunnskap om og kompetanse i hvordan implementering av virksomhetssystemer kan bidra til å realisere potensialet for digitalisering og økt ytelse.

Digitalisering og implementering av virksomhetssystemer er både teknisk og organisatorisk utfordrende. Det krever effektive implementeringsmetoder og endringsprosesser som kan sikre brukeradopsjon og realisering av potensielle gevinster. Dette emnet tilbyr kunnskap som vil gjøre studentene i stand til å foreta gode vurderinger relatert til anskaffelse, implementering og operasjonalisering av virksomhetssystemer.

Dette tilbudet er en del av kompetansehevingspakken Modulbasert lederutdanning i digital transformasjon. Du kan velge om du tar ett eller flere kurs. 

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten:

  • ha inngående kunnskap om hvordan IKT kan være en viktig strategisk ressurs i norske virksomheter
  • kunne benytte seg av ulike bedriftsprosesser og ha inngående kunnskap hvordan IT-systemer er sentrale for å oppnå effektive prosesser
  • kunne identifisere ulike typer forretningssystemer, cloud computing, tjenesteorientert arkitektur (SOA), virksomhetsarkitektur, digitale plattformer og Internet of Things

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 6 nettbaserte samlinger dager med forelesninger og fellesarbeider.

I forelesningene vil det bli lagt vekt på dialog mellom kursdeltakerne. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentene gjennom presentasjoner av artikler og eksempler fra praksis. En viktig del av emnet er arbeid med obligatoriske prosjektoppgaver, der studenter samarbeider. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Studiet er finansiert av Kompetanse Norge, men du må selv dekke lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden, utgifter til pensumlitteratur og eventuelt reise og kost.

Undervisningsdager høsten 2021

1. dag: 10. september
2. dag: 22. september
3. dag: 24. september
4. dag: 22. oktober
5. dag: 24. november
6. dag: 26. november

Undervisningen gis som nettbaserte dagssamlinger. 

Fakta

Søknadsperiode

Antall plasser

45

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like