0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

Hvorfor har noen bedrifter suksess over tid, mens andre ikke har det?

Kurset gir deg kunnskap om hvordan du som bedriftsleder, mellomleder eller prosjektleder kan bruke denne kunnskapen til å ta strategiske valg og utvikle virksomheten slik at den blir best mulig rustet til å møte mulighetene og utfordringene dere står ovenfor.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

  • kunne gjøre rede for bakgrunnen for strategifaget og for ulike skoleretninger og teorier innen faget
  • forstå hva som kan være kilde til bedrifters konkurransefortrinn og hvordan innovasjon og anvendelse av digital teknologi kan bidra til utvikling av konkurransefortrinn
  • kunne utforme virksomhetsstrategier, innovasjonsstrategier og digitale strategier, og benytte relevante verktøy i strategiutviklings og -implementeringsprosessen 
  • kunne utforme og presentere forretningsmodeller for bedrifter
  • være i stand til å ta veloverveide strategiske valg og reflektere over hvordan strategiske valg kan implementeres  
  • kunne identifisere og ta stilling til etiske utfordringer i strategisk ledelse og reflektere over hva ansvarlig strategisk ledelse innebærer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

MERK:
Kurset er utviklet i samarbeid med flere næringsforeninger i Agder, og tilbys i samarbeid med næringsforeningene som PILOT våren 2020.

Dersom du ønsker plass på kurset kan du melde din interesse her

Merk at deltakelse på kurset krever avtale om tildelt plass, samt medlemskap i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionens Næringshage, Lister Nyskaping eller Setesdal Regionråd.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys i samarbeid med flere næringsforeninger i Agder, og gjennomføres som PILOT våren 2020.

Deltakelse på piloten krever avtale om tildelt plass fra næringsforeningene (ref. opptakskrav over).

Piloten er delvis finansiert av eksterne midler. Egenandel for kurset er satt til kr. 5.990.
I tillegg til egenandelen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene våren 2020

1. samling: 10.-11. februar
2. samling: 16.-17. mars
3. samling: 20.-21. april

Eksamensform: 3 timers individuell skriftlig skoleeksamen  6.mai

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Tor Helge Aas ved institutt for strategi og ledelse, UiA. Aas forsker på innovasjonsledelse, med et spesielt fokus på de organisatoriske effektene av innovasjon, innovasjonsprosesser og -kapabiliteter, innovasjonssamarbeid og styring av innovasjonsaktiviteter. Han har bla. ledererfaring fra Luftforsvaret, samt lang erfaring som kursholder og foreleser for næringslivet.

Videre studier

Kurset inngår i kurspakken «Ledelse i en digital tid» utviklet i samarbeid med flere næringsforeninger i Agder.

Andre kurs som inngår i kurspakken er: Digitalisering i forbedringsarbeidet, Digital markedsføring og kommunikasjon samt Digitalisering, endringsledelse og organisasjonsutvikling.

Kurset inngår også i kurspakken Ledelse og styring , en fleksibel lederutdanning hvor du kan sette sammen din egen kurspakke og samtidig bygge nettverk i regionen.

Fakta

Søknadsperiode

Den ordinære søknadsfristen har gått ut, men vi har åpnet for å søke på ledige plasser frem til 15. januar. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 


Begrenset antall plasser.

Dette kurset tilbys i samarbeid med flere næringsforeninger i Agder. Deltakelse på kurset krever avtale om tildelt plass fra næringsforeningene  (ref. Opptakskrav nedenfor)  

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like