Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2025
Studiested
Kristiansand

Hvorfor har noen virksomheter suksess over tid, mens andre ikke har det?

Kurset gir deg kunnskap om hvordan du som leder, mellomleder eller prosjektleder kan bruke denne kunnskapen til å ta strategiske valg og utvikle virksomheten slik at den blir best mulig rustet til å møte mulighetene og utfordringene dere står ovenfor. Kurset er aktuelt for ansatte i privat og offentlig sektor.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

  • kunne gjøre rede for bakgrunnen for strategifaget og for ulike retninger og teorier innen faget
  • forstå hva som kan være kilde til virksomhetens konkurransefortrinn og hvordan innovasjon og anvendelse av digital teknologi kan bidra til utvikling av konkurransefortrinn
  • kunne utforme virksomhetsstrategier, innovasjonsstrategier og digitale strategier, og benytte relevante verktøy i strategiutviklings og -implementeringsprosessen 
  • kunne utforme og presentere forretningsmodeller for virksomheter
  • være i stand til å ta veloverveide strategiske valg og reflektere over hvordan strategiske valg kan implementeres  
  • kunne identifisere og ta stilling til etiske utfordringer i strategisk ledelse og reflektere over hva ansvarlig strategisk ledelse innebærer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene 
1. samling: 2 dager i februar
2. samling: 2 dager i mars
3. samling: 2 dager i april

Eksamensform: 3 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Tor Helge Aas ved institutt for strategi og ledelse, UiA. Aas forsker på innovasjonsledelse, med et spesielt fokus på de organisatoriske effektene av innovasjon, innovasjonsprosesser og -kapabiliteter, innovasjonssamarbeid og styring av innovasjonsaktiviteter. Han har bla. ledererfaring fra Luftforsvaret, samt lang erfaring som kursholder og foreleser for næringslivet.

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

Fakta

Søknadsperiode

1 oktober – 1. desember 2024


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like