Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kr.sand/nettstudier

Trenger du kompetanse i bruk av digitale verktøy som redskap for å tilrettelegge undervisningen? 

Dette studiet knytter spesialpedagogikk sammen med konkrete digitale verktøy, slik at du som lærer bedre kan tilrettelegge undervisning innenfor rammene av felleskapet. Riktig og tilpasset bruk av læringsteknologi og assisterende teknologi, skal gagne den enkelte elev som har behov for tilrettelegging. Det skal også bidra til å skape et inkluderende læringsmiljø hvor alle elever opplever mestring. 

Hva lærer du?

Gjennom studiet lærer du hvordan du kan utnytte de mulighetene som digitale verktøy gir for å tilrettelegge for elever med ulike læringsbehov og skape et inkluderende læringsmiljø. Emnet gir eksempler på ulike tilnærmingsmåter og undervisningsopplegg som er utformet for at alle elever skal kunne delta aktivt i skolehverdagen. Innholdet baseres på de fire fagovergripende kompetanseområdene beskrevet i Ludvigsen-utvalgets rapport, «Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser»:

  • Fagspesifikk kompetanse
  • Kompetanse i å lære
  • Kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
  • Kompetanse i å utforske og skape

Oppbygning

Emnet består av fem digitale moduler om :

  • Inkluderende bruk av digital didaktikk
  • Teknologi og sosial kompetanse
  • Lesing og skriving og teknologi
  • Regning og teknologi
  • Innovativ bruk av teknologi

Hver modul introduseres med en video og læringsmål. Deretter vil det gjennom korte tekster, videoer og podkastepisoder bli presentert teori, digitale ressurser, undervisningsopplegg, utprøvingsoppgaver og refleksjonsoppgaver. Flere av eksemplene er basert på de tverrfaglige temaene fra Kunnskapsløftet 2020 - folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Emnet legger opp til utprøving i klasserommet, diskusjoner om muligheter og utfordringer ved digitale læremidler, og refleksjon rundt profesjonsfaglig digital kompetanse.

Undervisningsdatoer

12. og 13. september
16. og 17. januar
20. og 21. mars

Opptakskrav

Lærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller 60 sp. pedagogikk/spesialpedagogikk

Løpende opptak

Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Lærere i skolen kan søke støtte til denne videreutdanningen. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2022


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. 

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like