Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Omfang
Deltid
Start
Høst 2016
Studiested
Grimstad

Undervisningen blir spesielt tilrettelagt for personer som er under omstilling slik at det blir mulig å ta emnet uten å miste dagpenger fra NAV. Softwareutvikling 2 inngår ordinært i ingeniørutdanningene (bachelor) i data og elektronikk. Deler av opplegget vil gå på dagtid sammen med disse studentene, og noe vil foregå på kveldstid.

Målgruppe:
Studenter og andre som ønsker å fordype seg i programmering. Faget er spesielt godt egnet for de som ønsker å jobbe med utvikling på lavnivå, som f. eks. embedded platforms, internet of things, simuleringer og spill. Programmeringsspråket som benyttes i faget er C++.

Prosjektdelen av faget gir erfaring med prosjektplanlegging og samarbeid i gruppe. Praktiske verktøy som Git (versjonskontroll) og Jira (prosjektstyring) blir benyttet. Det blir gitt undervisning i prosjektmetodikkene Kanban og Scrum.

Nytt for i år er mulighet til å utføre prosjekt på embedded hardware. Eksempel på en slik platform er:
STM32 F7 Discovery

Hva lærer du?

Emnet dekker disse temaene:

C++: STL, Pekere, referanser, minnehåndtering, byggsystemer, kodeorganisering, templates, design patterns, rekursjon, objekter og klasser, arv/polymorfisme, fil I/O, versjonskontroll, softwareutviklingsprosesser, debugging

Prosess: Prosjektgjennomføring med definerte grupperoller. Versjonskontroll med branching og merging. Pull requests og code reviews.

Læringsutbytte:

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:

  • kunne skrive, forstå, forklare og anvende C++
  • kjenne til standard måter å strukturere kode på
  • kunne planlegge og gjennomføre et større prosjektarbeid med versjonskontroll og en konkret utviklingsmetodikk.
  • kunne anvende UML i softwareutvikling

For detaljert temaliste se fagbeskrivelsen:
http://www.uia.no/studieplaner/topic/DAT220-G

Oppbygning

Emnet består av to deler. I den første delen av emnet vil den relevante teorien bli undervist. Den består av forelesning, tavleøving og labøving. I den andre delen vil studentene bli utfordret i et reelt problem. Prosjektet blir kjørt etter eget tempo med ukentlige møter med faglærer. Det vil i tillegg bli gitt ekstra forelesninger om interessante temaer i prosjektperioden.

Prosjekteksempler:

  • Styringssystem for automasjon
  • Implementasjon av algoritmer
  • Simuleringer
  • Spill

Opptakskrav

Opptakskrav: Samme som for ingeniører (generell studiekompetanse og R1, R2 og FYS1 eller tilsvarende)

Anbefalte forkunnskaper
Kjennskap til grunnleggende programmeringskonsepter. Fag som dekker dette er f.eks. DAT101 Programmering grunnkurs, DAT111 Grunnkurs i C programmering, DAT113 Softwareutvikling 1 eller tilsvarende. Disse temaene blir raskt gått igjennom i starten av semesteret.

Praktisk info

Undervisningen foregår på Campus Grimstad og er en kombinasjon av forelesninger og lab. Faglærer foreleser med tilhørende materiell og eksempler. Lab foregår i egne labrom der studentene får tilgang på faglærer og studentassistenter for hjelp.

Undervisningsstart: Mandag 22. august kl. 08.15 rom C2 040/C2 041

Deltakerne som er under omstilling følger undervisning på dagtid mandager og torsdager i 5 uker, altså 10 dager på dagtid. Deretter er det lab/undervisning i 2 uker på kveldstid mandager og torsdager hhv kl. 16.15-18.00 og 18.15-20.00. Det blir prosjektarbeid i gruppe med ukentlig veiledning på kveldstid med faglærer (etter avtale). 

Prosjektinnlevering fredag i uke 50.

Emnet inngår i studium

  • Ingeniørfag - Data, bachelorprogram
  • Ingeniørfag - Elektronikk, bachelorprogram

Det er ikke deltakeravgift på kurset, men deltakerne må betale ordinær semesteravgift. I tillegg kommer utgifter til pensum.

Fakta

Søknadsfrist

Fortløpende opptak fra 1. august

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

10

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?