Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Kristiansand

Noen ganger trenger man hjelp til å løse problemer knyttet til kjønn og seksualitet. Det er viktig at du som helsearbeider eller lærer har et minimum av kunnskap og trygghet i forhold til å møte slike utfordringer. Disse kan f.eks. handle om kjønnsidentitet, seksuell identitet, seksuelle utfordringer som resultat av uheldige livserfaringer, sykdom, funksjonshemming eller relasjonsproblemer.

Hva lærer du?

Du vil få:

 • kunnskap om basal sexologi, og de vanligste problemstillinger angående kjønn og seksualitet.
 • kunnskap til å møte problemstillinger på de to første nivåene av PLISSIT-modellen. Det vil si at du skal kunne møte klienter med utfordringer angående kjønn og seksualitet, gi grunnleggende informasjon, og vite hvordan man kan videreformidle kontakt til kompetent rådgiver eller terapeut
 • kunnskap om Sexual Self Acknowledgement (SSA): du skal kunne være fortrolig med ulike seksuelle uttrykk, og kunne forholde seg profesjonelt til disse. Du skal også kunne være sensitiv i forhold til at oppfatninger av seksualitet endrer seg i ulike kontekster og kulturer.

Oppbygning

Denne videreutdanningen omfatter problemstillinger angående sykdom og seksuell helse, seksuell identitet og kjønnsidentitet, seksuelle tenningsmønstre og overgrepsproblematikk.

 • Basal sexologi:
  • Sexologi som kunnskapsområde
  • Bio-psyko-sosial tilnærming
  • Seksuell funksjon, anatomi og fysiologi
  • Seksuell utvikling
  • Seksualitet i ulike livsfaser
  • Vanlige problemer angående kjønn og seksualitet
  • Tverrfaglig arbeid
  • PLISSIT-modellen
  • Kommunikasjon med klienter om seksualitet
  • Rollespill
  • Arbeid med kasus - rollespill
 • Sexual Self Acknowledgement (SSA)
  • Eksponering for eksplisitt seksuelt materiale
  • Øvelser i forhold til å bli fortrolig med seksuelle uttrykk
  • Utforsking av egne seksuelle holdninger og grenser
  • Utvikling av språk for seksualitet

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Tre-årig høyere utdanning innen helse- eller sosialfag, eller pedagogisk utdanning. Studiet er relevant for alle typer helsearbeidere og lærere (leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnevernspedagoger, lærere o.a.)

Praktisk informasjon

Pris

kr 9800,-. I tillegg kommer lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 710/750), samt utgifter til pensumlitteratur.

Undervisning vår 2024

Dialogbasert undervisning, gruppearbeid, og individuelt arbeid. Undervisningen gjennomføres som to samlinger á to dager. Den ene samlingen blir gjennomført som nettbasert undervisning. Det vil bli gitt arbeidsoppgaver for gruppearbeid mellom samlingene.

Undervisningsdatoer

 • 23.–24. april: Digital samling
 • 9.–10. mai: Fysisk samling Campus Grimstad

Eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 dager som vurderes med gradert karakter. Datoer kommer. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist: 15. januar.


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. 

Antall plasser

20

Pris

kr 9.800

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like