0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2022
Studiested
Kristiansand

Noen ganger trenger man hjelp til å løse problemer knyttet til kjønn og seksualitet. Det er viktig at du som helsearbeider eller lærer har et minimum av kunnskap og trygghet i forhold til å møte slike utfordringer. Disse kan f.eks. handle om kjønnsidentitet, seksuell identitet, seksuelle utfordringer som resultat av uheldige livserfaringer, sykdom, funksjonshemming eller relasjonsproblemer.

Hva lærer du?

Du vil få:

 • kunnskap om basal sexologi, og de vanligste problemstillinger angående kjønn og seksualitet.
 • kunnskap til å møte problemstillinger på de to første nivåene av PLISSIT-modellen. Det vil si at du skal kunne møte klienter med utfordringer angående kjønn og seksualitet, gi grunnleggende informasjon, og vite hvordan man kan videreformidle kontakt til kompetent rådgiver eller terapeut
 • kunnskap om Sexual Self Acknowledgement (SSA): du skal kunne være fortrolig med ulike seksuelle uttrykk, og kunne forholde seg profesjonelt til disse. Du skal også kunne være sensitiv i forhold til at oppfatninger av seksualitet endrer seg i ulike kontekster og kulturer.

Oppbygning

Denne videreutdanningen omfatter problemstillinger angående sykdom og seksuell helse, seksuell identitet og kjønnsidentitet, seksuelle tenningsmønstre og overgrepsproblematikk.

 • Basal sexologi:
  • Sexologi som kunnskapsområde
  • Bio-psyko-sosial tilnærming
  • Seksuell funksjon, anatomi og fysiologi
  • Seksuell utvikling
  • Seksualitet i ulike livsfaser
  • Vanlige problemer angående kjønn og seksualitet
  • Tverrfaglig arbeid
  • PLISSIT-modellen
  • Kommunikasjon med klienter om seksualitet
  • Rollespill
  • Arbeid med kasus - rollespill
 • Sexual Self Acknowledgement (SSA)
  • Eksponering for eksplisitt seksuelt materiale
  • Øvelser i forhold til å bli fortrolig med seksuelle uttrykk
  • Utforsking av egne seksuelle holdninger og grenser
  • Utvikling av språk for seksualitet

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Tre-årig høyere utdanning innen helse- eller sosialfag, eller pedagogisk utdanning. Studiet er relevant for alle typer helsearbeidere og lærere (leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnevernspedagoger, lærere o.a.)

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris: kr 9500,-
I tillegg kommer lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden, samt utgifter til litteratur.

Dialogbasert undervisning, gruppearbeid, og individuelt arbeid. Undervisningen gjennomføres som fire samlinger á åtte timer. Deler av samlingene kan bli gjennomført som nettbasert undervisning. Det vil bli gitt arbeidsoppgaver for gruppearbeid mellom samlingene.

Eksamen
Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 dager som vurderes med gradert karakter.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 2021


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. 

Antall plasser

20

Pris

kr 9.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk
Administrativ kontaktperson
tonelb
Administrativ kontaktperson
elsaa
Vitenskapelig kontaktperson

Andre studier du kanskje vil like