Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Ønsker du nye metoder for å videreutvikle produkter, tjenester og opplevelser i samarbeid med andre?

Flere private, offentlige og frivillige organisasjoner tar i økende grad i bruk samskaping eller co-creation for å skape merverdi og innovasjon gjennom nye organisasjonsprosesser.

Samskaping handler om en annerledes måte å involvere omgivelsene på gjennom aktiv kundeinvolvering og innovering. På dette kurset vil du lære hvorfor og hvordan du kan skape merverdi for flere parter via nye former for interaksjon og læringsmekanismer ved å invitere brukere og omgivelsene inn som samarbeidspartnere. Du får en innføring i organisatorisk samskaping, metoder og verktøy, human resource og verdisamskaping. Sentralt i kurset er kunnskap om strukturelle og kulturelle faktorer for samskaping i et organisasjons- og markedsperspektiv. Tilbudet kombinerer forskningsbaserte teorier med praktiske eksempler og case.

Vi ser bla på hvordan vi kan lære av LEGO, IKEA, Under, Dyreparken og andre som har lykkes med samskapende metoder. Hvordan går de frem og hva kan du benytte i din organisasjon?

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du:

  • ha forståelse av hvorfor samskaping kan benyttes strategisk for verdirealisering
  • ha god kunnskap om hvordan organisasjoner kan foreta samskaping med ulike aktører  
  • kunne utforme, presentere og vurdere metoder og verktøy for samskaping i organisasjoner
  • ha kjennskap til verktøy for brukerinvolvering og brukerinnovasjon
  • kunne ta stilling til etiske vurderinger for bærekraftig organisatorisk samskaping 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak

Tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys som oppdragskurs til private og offentlige virksomheter. Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.
I tillegg til pristilbudet må deltakerne betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Kurset tilbys på deltid, og anbefales gjennomført med minimum tre samlinger a’ to dager med forelesninger, case og gruppediskusjoner, samt arbeid med oppgaver mellom samlingene. Eksamen gjennomføres som prosjektoppgave i gruppe på 2-4 studenter, og vurderes med bokstavkarakter. Endelig plan for gjennomføring avtale nærmere.

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved institutt for strategi og ledelse. Kvinen har mer enn 25 års erfaring som kursleder og konsulent innen organisasjon og lederutvikling for privat og offentlig sektor, samt erfaring fra en rekke styreverv fra private bedrifter, offentlige selskap, frivillige lag og foreninger. Han har en PhD (doktorgrad) på samskaping i opplevelsesparker fra  Aalborg Universitet, og faglig bakgrunn fra Agderforskning, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Tromsø og NTNU. Kvinen har også fått BI´s nasjonale foreleserpris bla. begrunnet med at han har «en frisk og involverende foreleserform, som på en ypperlig måte kombinerer teori og praksis». 

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet settes opp etter avtale. Ta kontakt for nærmere informasjon. 


 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker