0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Hva kjennetegner organisasjoner som lykkes med samskaping internasjonalt, nasjonalt og regionalt? 

Flere private, offentlige og frivillige organisasjoner tar i økende grad i bruk samskaping eller co-creation for å skape merverdi for partene gjennom nye organisasjonsprosesser.

På dette kurset vil du lære hvorfor og hvordan samskaping gjennom empiri og teori kan anvendes i organisasjoner. Du får en innføring i organisatorisk samskaping, metoder og verktøy, human resource og verdiskaping. Sentralt i kurset er kunnskap om strukturelle og kulturelle faktorer for samskaping i et organisasjonsperspektiv. Tilbudet kombinerer forskningsbaserte teorier med praktiske eksempler og case.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du:

  • ha forståelse av hvorfor samskaping kan benyttes strategisk for verdirealisering
  • ha god kunnskap om hvordan organisasjoner kan foreta samskaping med ulike aktører  
  • kunne utforme, presentere og vurdere metoder og verktøy for samskaping i organisasjoner
  • ha kjennskap til verktøy for brukerinvolvering og brukerinnovasjon
  • kunne ta stilling til etiske vurderinger for bærekraftig organisatorisk samskaping 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak

Tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. Kurset tilbys på deltid, med tre samlinger a’ to dager med forelesninger, case og gruppediskusjoner. Arbeid med oppgaver mellom samlingene.

Tidspunkt for samlingene høsten 2021

1. samling: 6.-7. september
2. samling: 18.-19. oktober
3. samling: 16.-17. november

Eksamen i kurset er en prosjektoppgave som gjennomføres i gruppe på 2-4 studenter. Innlevering 3. desember. Bokstavkarakterer.

Gjennomføringen av kurstilbudet justeres etter regjeringens anbefalinger så lenge koronasituasjonen pågår.

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved institutt for strategi og ledelse. Kvinen har mer enn 25 års erfaring som kursleder og konsulent innen organisasjon og lederutvikling for privat og offentlig sektor, samt erfaring fra en rekke styreverv fra private bedrifter, offentlige selskap, frivillige lag og foreninger. Han har en PhD (doktorgrad) på samskaping i opplevelsesparker fra  Aalborg Universitet, og faglig bakgrunn fra Agderforskning, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Tromsø og NTNU. Kvinen har også fått BI´s nasjonale foreleserpris bla. begrunnet med at han har «en frisk og involverende foreleserform, som på en ypperlig måte kombinerer teori og praksis». 

Videre studier

Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i kurspakken Ledelse og styring - en fleksibel mellomlederutdanning for deg som ønsker personlig og faglig utvikling. Kurspakken passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig bachelor- eller mastergrad.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperiode 1. mars – 1. juni 2021


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 15.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like