Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Nett/Bergen

UiA, UiB og NTNU tilbyr sammen en ny, nettbasert videreutdanning i samfunnsplanlegging. Studiet er utviklet for deg som jobber med planrelaterte oppgaver i offentlig sektor, for å gi deg et kompetanseløft innen strategisk og metodisk samfunnsplanlegging. Vi kan tilby oppdaterte perspektiver på planleggingens rolle i og rundt det tradisjonelle plansystemets prosesser, prosedyrer og rammer.

Modulen Samfunnsplanlegging – hvordan ta aktivt grep tar for seg samfunnsplanlegging i komplekse sammenhenger med nye teorier om hvordan du kan gripe an spenninger i planprosesser. Studiet bygger på geografiske og planteoretiske perspektiver, herunder et grønt samfunnsperspektiv med nye former for deltakelse og tiltak for et bærekraftig samfunn. Det teoretiske rammeverket vil hele tidel knyttes til konkrete plankontekster i kommuner og fylkeskommuner.

Vi ønsker å bidra til en større og bredere forståelse for planlegging som teoretisk og praktisk fag, slik at du kan bli bedre rustet til å håndtere komplekse plansituasjoner!

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som nettbasert undervisning på deltid over ett år (september-mai) med to obligatoriske fysiske samlinger. De to fysiske samlingene er på to hele dager hver, der den første er en felttur på begynnelsen av studieløpet, og den andre legges til campus i Bergen ved slutten av studieløpet.

Nettundervisningen er delt inn i fire moduler, og foregår på UiB sin læringsplattform «Mitt UiB». Se detaljert plan på UiB sine nettsider

  • Modul 1: Komplekse problemer og motstridende mål – hva nå?
  • Modul 2: Spenninger og dilemma
  • Modul 3: Nye perspektiver for å tenke og handle i planlegging
  • Modul 4: Strategisk samfunns- og næringsplanlegging

Undervisningen bygger på feltmetodikk og problembasert læring, og kombinerer teori med analyse og drøfting av konkrete case under veiledning av medstudenter og vitenskapelig ansatte. Studentene oppfordres til å bruke egen erfaring aktivt, utveksle kunnskap, og ta med egne eksempler inn i læringsprosessen.

Studiet krever høy grad av egeninnsats og selvstudium, og det legges til rette for læringsaktiviteter og gruppearbeid på læringsplattformen «Mitt UiB». De nettbaserte modulene er fleksible og utviklet for studenter i fulltidsarbeid. De fire modulene inneholder obligatoriske oppgaver og øvelser.

Studiet avsluttes med innlevering av en skriftlig eksamensoppgave våren 2023.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang, fortrinnsvis innen samfunnsplanlegging eller relaterte fagområder som geografi, urbanisme, arkitektur, jus, samfunnsvitenskap eller ingeniørfag.

Det er også krav om to års relevant yrkespraksis med offentlig samfunnsplanlegging og/eller planrelaterte arbeidsoppgaver knyttet til samfunnsutvikling.

Det er UiB som er ansvarlige for søknadsprosessen. Les mer om opptak og undervisningsplan på deres nettsider. Dersom du har spørsmål om opptakskrav eller søknadsprosedyre kan du kontakte UiB Videre på telefon 55 58 20 40 eller epost videre@uib.no

Les mer om opptak og søk på UiB sin studieside.

Du registrerer søknaden din via UiB sin søknadsportal for EVUWeb

Praktisk informasjon

Studiet er utviklet i samarbeid med UiB og NTNU. Det er ikke studieavgift på studiet.

Lunsj og middag dekkes av UiB i forbindelse med de to fysiske samlingene.

Studenter må selv dekke obligatorisk semesteravgift på 590,- til UiB eksamenssemesteret (våren 2023), utgifter til reise og opphold i forbindelse med fysiske samlinger, og utgifter til pensumlitteratur.

Obligatorisk felttur er lagt til oktober 2022, og obligatorisk fysisk samling er lagt til mai 2023.

Har du spørsmål om faglig innhold og organisering av studiet kan du kontakte universitetslektor ved UiB Ingvild Constance Festervoll Melien, på telefon 55 95 90 00 eller epost ingvild.melien@uib.no

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfrist er 1. mai 2022


UiA, NTNU og UiB tilbyr i samarbeid videreutdanningen i samfunnsplanlegging. Du søker via UiB sine nettsider hvor du også finner utfyllende opptakskrav og informasjon om søkerprioritering.

Antall plasser

20

Spørsmål om innholdet i studiet?