Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Kristiansand

Emnet Ansvarlig kunstig intelligens (Responsible AI) vil bidra til å gi studenter et systematisk grunnlag for håndtering av kunstig intelligens med fokus på rettferdighet, ansvarlighet og gjennomsiktighet.

Videre vil studenter få innsikt i hvordan man kan bygge bro mellom etiske prinsipper og AI-implementering, slik at man sikrer samfunnsmessig verdiskaping. Ansvarlig AI er viktig for å fremme tillit til AI-systemer, som er en stor gjenværende hindring for å realisere de mest transformative AI-teknologiene

Emnet bygger på konsepter og metoder fra flere ulike fagfelt, inkludert matematikk, informatikk, statsvitenskap, jusstudier, sosiologi, bedriftsøkonomi, ledelse og filosofi.

I emnet vil studenter lære å ta i bruk teoretiske og statistiske konsepter samt verktøyet DataRobot for skjevhetsvurdering og rettferdighetsvurdering. Studenter vil oppfordres til å ta utgangspunkt i problemstillinger ved eget arbeid og identifisere hvilke aktuelle AI-utfordringer som må løses.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • definere ansvarlig AI nøkkeldimensjonene inkludert rettferdighet, ansvarlighet og åpenhet
  • diskutere hvorfor ansvarlig AI er nødvendig og hvordan det kan sikres i praksis
  • demonstrere kunnskap om sentrale beregninger knyttet til skjevhet og om sentrale forklaringstilnærminger
  • implementere ansvarlige AI-vurderinger for modeller som er utviklet med bruk av Automated Machine Learning (AutoML)
  • lage undersøkelser for å vurdere AI-applikasjoner med tanke på rettferdighet, ansvarlighet og åpenhet
  • evaluere og vurdere egnetheten til AI for å løse ulike problemtyper og relaterte etiske utfordringer
  • skape forståelse for å lette kommunikasjonen mellom ledelse, tekniske team og myndigheter

Oppbygning

Emnet gis som nettbaserte samlinger bestående av forelesninger, øvelser og gruppearbeid, inkludert arbeid mellom samlingene. I forelesningene vil det bli lagt vekt på dialog mellom kursdeltakerne.

Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentene gjennom presentasjoner av artikler og eksempler fra praksis. En viktig del av emnet er arbeid med obligatoriske prosjektoppgaver, der studenter samarbeider. 

Undervisningsspråket er engelsk.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Relevant yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Praktisk informasjon

Studiet er nettbasert og vil tilbys med oppstart mars 2024 til juni 2024. Nærmere informasjon om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart. 

Pris

Emnet har ingen studieavgift, studieplasser er finansiert med støtte fra HK-dir. Utgifter knyttet til semesteravgift (kr.750,-) og pensum må påregnes.

Videre studier

Emnet kan tas som enkeltemne eller inngå som valgemne i det nettbaserte studieprogrammet Master i digitalisering (nettside kommer).

Fakta

Søknadsperiode

1. desember 2023 - 15. januar 2024

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no