Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Regnskapsregler og forretningsjuss retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons- og teknologibaserte virksomheter og næringslivsbedrifter for øvrig.

Kurset tilbys som oppdragskurs til klynger og bedrifter. Kurset gir en innføring i finansregnskapets formål og innhold, inklusive vurderingsregler, kontantstrømoppstilling og grunnleggende regnskapsanalyse. Juridiske tema i kurset er selskapsrett, avtalerett og kontraktsrett samt sentrale forhold knytt til juridisk metode.

Hva lærer du?

Du får:

  • kunnskap om hovedtrekkene ved norsk regnskapslovgivning Inkludert IFRS
  • kunnskap om grunnleggende regnskapsbegreper 
  • ferdigheter til å gjøre grunnleggende analyser av regnskapsinformasjon
  • kunnskaper om sentrale problemstillinger knyttet til økonomisk styring av nye virksomheter
  • ferdigheter til å gjengi, beskrive og forklare juridiske problemstillinger knyttet til bedrifters organisering (selskapsrett), avtalerett og kontraktsrett
  • kunnskaper om sentrale juridiske metodespørsmål
  • ferdigheter i å anvende/bruke/benytte rettslige tema i forhold til konkrete praktiske problemstillinger

Oppbygning

2-3 samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning. Arbeid med oppgaver mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk og engelsk
Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk 

Praktisk info

Pris

Kurset tilbys som oppdragskurs til klynger og næringslivsbedrifter.
Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.
I tillegg til kursprisen må deltakerne betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager innenfor et semester.
Oppdragsgivere kan evnt. avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene. 
Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Fagansvarlig

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Terje Heskestad ved institutt for økonomi. Heskestad har bred erfaring fra ulike kurs og foredrag for næringslivet, både innenfor finansregnskap og økonomisk styring. I tillegg tilbys gjesteforelesere fra Deloitte med bred erfaring innenfor forretningsrett.

Videre studier

Kurset kan innpasses som valgemne i studiet Executive Master of Business Administration (MBA).

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale