0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

Refleksivt lederskap i kommunal sektor retter seg mot ledere og mellomledere i kommunal sektor. Kursets første del gir en teoretisk og begrepsmessig forståelse av kritiske lederkunnskaper som makt, konflikt, kommunikasjon, teamarbeid, gruppedynamikk, beslutningstaking, kreativitet, motivasjon, organisasjonspolitikk mm. Hovedtema er hva som hemmer og hva som fremmer effektivt lederskap.

I kursets andre del vil du arbeide med et empirisk materiale du selv har samlet inn. Målet er å vise hvordan du kan lykkes som leder på ulike nivå, og på den måten skape en plattform for karriereutvikling.

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • kunnskap og refleksjonsgrunnlag til å håndtere utfordringer du som leder vil stå overfor
  • inngående kunnskap om praksisorienterte generiske modeller av organisatorisk lederskap
  • ferdigheter i å anvende «Competing Values Framework» for å kartlegge ledelseskompetanser
  • kunnskap og ferdigheter i å gjennomføre og analysere kartlegginger i egen organisasjon.

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 2 samlinger à to dager over ett semester. Forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Det legges vekt på case-gjennomganger og aktiv deltakelse fra studentene. Mellom samlingene skal du selv samle inn og analysere et empirisk materiale ved hjelp av lederutviklingsmodeller. Eksamen: semesteroppgave. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger våren 2020

1. samling: 2 dager i januar/februar
2. samling: 2 dager i mars/april

Eksamen: Semesteroppgave: mai

Faglig ansvarlig og forelesere i kurset er professor Morten Øgård og forsker Linda Hye, begge ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, UiA.

Videre studier

Kurset inngår som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering kommunal ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 2019


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking 1, desember. 

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like