Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

Recovery-perspektivet handler om at mennesker i samarbeid med personer i deres sosiale nettverk, er hovedaktører i sine unike bedringsprosesser.  Profesjonelle må støtte og spille på lag med innsatsen, ressursene og mulighetene som finnes hos den det gjelder, og i hans/hennes nettverk og omgivelser. Denne videreutdanningen gir deg mulighet til å lære mer om dette. 

Målgruppe
Deg som jobber med mennesker med for eksempel rusproblematikk, psykiske utfordringer og lidelser. Videreutdanningen legger opp til at studentene prøver ut og utvikler sin praksis gjennom forløpet. Derfor er det ønskelig at deltakerne er i en relevant arbeidspraksis, dvs. praktikere i helse og sosialtjenester, eller liknende.

Hva lærer du?

Etter endt utdanning vil du:

 • ha avansert kunnskap om viktige helsepolitiske føringer og ambisjoner innen helse- og sosialtjenestene generelt og om recovery-perspektivers plass i disse føringer og ambisjoner spesielt
 • ha inngående kunnskaper om sentrale begreper og kunnskapskilder innen recovery
 • ha inngående kunnskaper om betydningen av dialog og sosiale faktorer for bedringsprosesser og livskvalitet
 • ha bred oversikt over ulike kunnskapsformer og arbeidsformer som inngår i en profesjonell praksis som støtter menneskers egne bedringsprosesser i deres sosiale sammenhenger
 • ha avansert kunnskap om ulike faktorer som kan bidra til menneskers bedringsprosesser og livskvalitet (som materielle/økonomiske forhold, egen innsats, personer i nettverk, profesjonelles betydning osv.)
 • ha innsikt i betydningen av etisk handling i praksis og holdninger og verdiers betydning i hjelpepraksis
 • kunne utøve en praksis som anerkjenner og støtter menneskers egne ressurser og innsatser i deres bedringsprosesser og for å skape livskvalitet
 • kunne utøve en praksis som anerkjenner og støtter de ressurser og innsatser som finnes i det sosiale nettverk den enkelte lever i
 • kunne legge til rette for samarbeid mellom personer i nettverket med hensikt å skape bedring og livskvalitet for den enkelte
 • kunne identifiserer og kritisk reflektere over holdninger og verdier hos dem selv og hvordan de virker inn på samarbeidet med tjenestemottaker
 • kunne identifisere og kritisk reflektere over væremåter og handlingsmønster hos dem selv som virker inn på samarbeid med tjenestemottaker

Oppbygning

Arbeidsformer og arbeidsomfang

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Ferdighetstrening
 • Seminarer
 • Selvstudier

Deltakelse på seminarer er obligatorisk, og det kreves 80 % dokumentert tilstedeværelse. Forventet arbeidsomfang i dette emnet er ca. 270 timer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter individuell vurdering bli tatt opp som student. Det kreves to års arbeidserfaring enten før eller etter fullført utdanning.

Dersom du ikke oppfyller opptakskravene, kan du likevel få mulighet for å følge videreutdanningen. Du vil da bli tatt opp som kursdeltaker og vil ikke få studiepoeng. Dersom dette er aktuelt ta kontakt på mail med: tone.l.brekka@uia.no eller nina.f.krohn@uia.no. OBS! Du skal da ikke bruke søkelenken på nettsiden.

Løpende opptak

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

Pris: kr. 24 200. Semesteravgift (pt kr. 710/750 pr semester) og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Undervisningsdatoer høst 2024

Datoer for undervisning høsten 2024 kommer senere.  

Vilkår for å gå opp til eksamen

Deltakelse på seminarer er obligatorisk, og det kreves 80 % dokumentert tilstedeværelse. Forventet arbeidsomfang i dette emnet er ca. 270 timer. Godkjent frammøte i obligatoriske deler av undervisningen. Se emnehefte for nærmere beskrivelse.

Eksamen

Individuell prosjektoppgave. Oppgave utleveres ved oppstart av undervisningen. Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. Nærmere beskrivelse i emneheftet. Mer informasjon om eksamen ved UiA

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni


Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.  

Antall plasser

40

Pris

kr 24.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like