Realfagskurs i matematikk - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Start
Høst/vår
Studiested
Selvstudium på nett

NB: Realfagskurs i matte og fysikk tilbys ikke våren 2018.

Studér matte og fysikk hvor og når du vil! Universitetet i Agders nettbaserte realfagskurs tilbys som fulltidsstudium over et halvt år (oppstart vår), eller deltidsstudium over ett år (oppstart høst). Kursene har oppstart to ganger i året, i august og januar. Eksamen blir avholdt i mai/juni.

Realfagskurset skal først og fremst være et tilbud for søkere som mangler fordypning i matematikk og fysikk for opptak til bachelorstudier i ingeniørfag. Studiet inneholder matematikk og fysikk spesielt rettet mot teknologifagene. Kursene kan tas hver for seg eller parallelt med hverandre.

Kursene legges opp som selvstudium. Du får tilgang til alle innspilte forelesninger og øvinger. Du får ikke oppfølging av en faglærer, men må selv ta ansvar for en god progresjon fram mot skriftlig eksamen i vårsemesteret. For å gå opp til eksamen, må obligatoriske tester være bestått. Du tar den samme eksamen som blir utarbeidet for forkurs for ingeniørutdanningen i hele Norge.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette kurset, skal studenten

• ha nødvendig kunnskap i matematikk for å starte studier ved ingeniørutdanning
• ha utviklet ferdigheter i grunnleggende temaer i matematikk og trening i matematisk tenkemåte
• ha øving i å anvende matematikk til å løse tekniske og praktiske problemer
• forstå at praktiske problemer kan løses ved hjelp av matematikk

Innhold

Aritmetikk og algebra, mengdelære, likninger og ulikheter, trigonometri, funksjoner, grenseverdier og kontinuitet, derivasjon, geometri, eksponential- og logaritmefunksjoner, vektorer, integrasjon, differensiallikninger, rekker og sannsynlighet.

Eksamen

Skriftlig eksamen.  Gradert karakter. 

Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatoriske tester må være bestått for å gå opp til eksamen. 

Praktisk info

Kursavgift kr 5500,- Semesteravgift kommer i tillegg til kursavgiften. 

Vårsemester: Studiebelastning heltid 1 semester: 60 % / 20 timer pr uke.
Høstsemester: Studiebelastning deltid 2 semester: 30 % / 10 timer pr uke.

I tillegg til kursavgiften må alle studenter betale semesteravgift eksamenssemesteret/vårsemesteret. Har du betalt semesteravgift ved en annen institusjon, kan du få fritak for semesteravgiften ved UiA. Som kursdeltaker på Realfagskurset på nett kan du søke Lånekassen om stipend og lån til utdanningen din. Vær oppmerksom på at lånekassen krever at du har minst 50 % studiebelastning for at du skal få støtte. Kursene kan tas hver for seg eller parallelt med hverandre. Anbefalte forkunnskaper for kursene er gjennomført første år på videregående skole, men det er mulig å gjennomføre kursene uten dette grunnlaget.

I kursavgiften inngår det for hvert av kursene tilgang til alt digitalt undervisningsmateriell i kurset, tilgang til databaser med oppgaver og regneøvinger, eksamen og karakterutskrift. Lærebok inngår ikke i kursavgiften, og må kjøpes av deltakerne selv.

Søknaden er bindende. Dette innebærer at kurs-/studieavgiften må betales selv om du ikke gjennomfører kurset.

Studieplan

MA-013 Matematikk heltid, emnebeskrivelse
MA-014 Matematikk deltid, emnebeskrivelse

Avmelding/angrerett

Du har 14 dagers ubetinget angrerett etter påmelding. Avmelding sendes skriftlig til UiA på angreskjemaet du mottar ved påmelding. Dersom avmeldingen sendes etter fristen på 14 dager, men før påmeldingsfristen for kurset er gått ut, vil du bli belastet med avmeldingsavgift på kr 1.000,- Dersom skriftlig avmelding sendes etter 14 dager og etter påmeldingsfristen for kurset, må kursavgiften betales i sin helhet.

 

PENSUMLITTERATUR:

Matematikk:

Sinus Forkurs Grunnbok 2009
Ingeniørutdanning - Maritim høgskoleutdanning
Tore Oldervoll, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Cappelen Damm

Tilleggslitteratur for dem som ønsker ekstra øvingsoppgaver:
coSinus Forkurs Studiebok 2009
Ingeniørutdanning - Maritim høgskoleutdanning
Tore Oldervoll, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Cappelen Damm

Utvalgte forhandlere på nett:
Sørbok
www.cappelendammundervisning.no  
www.bokkilden.no
www.haugenbok.no

Videre studier:
Matematikk- og fysikkurset tilsvarer henholdsvis Matematikk for forkurset og Fysikk for forkurset. Kursene dekker kravet til fordypning matematikk og/eller fysikk for opptak til ingeniørutdanning. Andre opptakskrav som generell studiekompetanse, fullført teknisk fagskole eller bestått relevant fagbrev må dekkes på andre måter. Ta kontakt med Universitetet i Agder, eller eventuelt andre universiteter/høgskoler du planlegger videre studier ved, dersom du er i tvil om du er kvalifisert for videre ingeniørstudier.

Fakta

Søknadsperiode

1. febr.(heltid)/1. sept.(deltid)

Pris

kr 5.500

Slik er det å ta realfagskurset på nett

 

Om matematikken - se video

 

Send studiet på mail