Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Prosjektstyring retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons- og teknologibaserte virksomheter i offentlig og privat sektor. Kurset omhandler prosessen rundt prosjektledelse, organisering, planlegging og oppfølging, og gir et fundament til å videreutvikle deg til en komplett prosjektleder.

Sentrale tema i kurset er prosessbasert ledelse, fremdriftsplanlegging, kostnadsstyring og styringsprinsipper, kvalitetsstyring og kvalitetsledelse, prosjektorganisering ved ulike gjennomføringsmodeller, generiske prosjektroller, koordineringsmekanismer m.m.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du:

  • ha innsikt i systematisk prosjektarbeid i ulike faser
  • ha innsikt i prosjektprosesser og sammenhengen mellom disse, og kunne foreslå begrunnede prosessforbedringer i egen virksomhet
  • kunne foreta målformulering, klar prioritering, planlegging, analyser og oppfølging hva angår prosjektets kostnad, framdrift og kvalitet og selv kunne etablere tilstrekkelige styringsmekanismer for prosjektarbeid
  • ha innsikt i hvordan prosjekter kan organiseres og ledes – internt i prosjektet og i forhold til prosjektets ”omgivelser” og selv kunne foreslå egnede modeller for konkrete prosjekter

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 3 samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Fronter). Skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Kurset tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager over et semester.
Oppdragsgiver kan eventuelt avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene.
Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravet.

Videre studier

Kurset kan innpasses som valgemne i studiet Executive Master of Business Administration (EMBA).

Fakta

Pris

kr 19.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like