Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Prosjektorganisering og ledelse retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons- og teknologibaserte virksomheter i offentlig og privat sektor. Sentrale tema i kurset er prosjektledelse, prosjektprosesser, modeller og metoder for prosjektarbeid, samt å anvende teorier, modeller og metoder på konkrete prosjekt i egen virksomhet.

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • innsikt i prosjektarbeid og kunnskap om viktigheten av systematisk prosjektarbeid i prosjektets ulike faser
  • kunnskap om sentrale teorier som blir benyttet innen prosjektorganisasjon og prosjektadministrasjon
  • innsikt i prosjektprosesser og sammenhenger mellom disse, og forståelse for begrunnede prosessforbedringer i egen virksomhet
  • kunnskap om viktige modeller og/eller metoder som brukes innenfor områdene prosjektorganisering, prosjektstrategier, prosjektledelse, prosjekt som innovasjon, prosjektteam, partnering/samarbeid og kostnadsstyring, og ferdigheter i å anvende modellene og metodene i egen virksomhet
  • generell kompetanse i å anvende teoriene, modellene og metodene på konkrete prosjekt i egen virksomhet.

Oppbygning

Tre samlinger á to dager over et semester.
Forelesning, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid.
Eksamen: semesteroppgave. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Nettstøttet undervisning (Fronter). Innlevering av obligatorisk oppgave/praktisk case mellom samlingene.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Kurset tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager over et semester.
Oppdragsgiver kan eventuelt avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene.
Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravet.

Videre studier

Kurset kan innpasses i studiet Executive Master of Business Administration (EMBA).

Fakta

Antall plasser

Åpent tilbud

Pris

kr 19.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like