0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne videreutdanningen, kun semesteravgift og eventuelle utgifter til pensumlitteratur. 

Ønsker du å kunne lede dine egne kunst- og sceneprosjekter?

På dette videreutdanningstilbudet lærer du å forstå og anvende sentrale begreper og praksis for å organisere og administrere prosjekter, med fokus på kunstindustrien. Emnet gir deg en grunnleggende forståelse for prosjektarbeid og -ledelse, med særlig vekt på praktisk relevans. 

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du kunne utforme hensiktsmessige prosjektmål og suksesskriterier og anvende både konvensjonelle og moderne teknikker for planlegging, gjennomføring og kontroll av prosjekter. Du vil kunne identifisere og sammenligne prosjektbaserte aktiviteter. Emnet vil trene deg i å fortolke og kommunisere status og fremdrift av et prosjekt og i å vurdere usikkerhet i prosjekter og foreta hensiktsmessige tiltak for å forbedre resultater og utfall. Du skal også kunne forberede en prosjektavsluttingsapport og vurdere suksess for et prosjekt.

Oppbygning

Prosjektledelse i kunst og scenefag er en 100% nettbasert videreutdanning som foregår i læringsplattformen Canvas.

Undervisningen legges opp som online samlinger bestående av forelesninger i zoom, videoer, presentasjoner og prosjektoppgaver. Studentene vil arbeide både i grupper og individuelt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Praktisk informasjon

Studiet har oppstart i uke 36.

Tidspunkt for nettsamlinger vil bli publisert så snart detaljene er avklart.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fulltegnet. 

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for kunstfag