0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2019
Studiested
Kristiansand

Tilbudet retter seg mot deg som har noen års praksis fra arbeidslivet og som ønsker kompetanseheving innenfor prosjektledelse.

Prosjekt som arbeidsform er i sterk vekst i norske virksomheter. En økende andel av verdiskapningen i privat og offentlig sektor blir gjennomført som prosjekter.

Kurset gir en innføring i de mest sentrale prinsippene ved prosjektledelse som planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter, samt en praktisk innføring i metoder og verktøy ved prosjektarbeid. 

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

  • ha fått kunnskap om hva prosjektledelse er, samt hvorfor, når og hvordan man benytter prosjekt som arbeidsform
  • kjenne til sentrale teorier som blir benyttet innen prosjektorganisering
  • kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse med formål, mål, organisering og rammebetingelser
  • kunne beherske overordnet planlegging og styring i prosjekters ulike faser
  • kjenne til ulike former for usikkerhet i prosjekter
  • ha fått bred kunnskap om suksesskriterier i prosjekter

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkere over 25 år kan bli tatt opp til utdanningen uten dokumentasjon. (Dette gjelder bare etter- og videreutdanningstilbud, ikke ordinære tilbud ved UiA). Det forutsettes at den som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Søkere under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene våren 2019
1. samling: 13.-14. februar
2. samling: 13.-14. mars
3. samling: 10.-11 april

Eksamen: Prosjektoppgave (individuelt eller gruppe inntil 3 personer). Innlevering 15. mai

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved institutt for strategi og ledelse. Kvinen har mer enn 25 års erfaring som kursleder og konsulent innen organisasjon og lederutvikling for privat og offentlig sektor, og er en etterspurt foredragsholder.

Videre studier
Prosjektledelse inngår i en samling kurs innen ledelse og styring utviklet for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet. Kursene retter seg mot ledere, mellomledere og fremtidige ledere i privat-, offentlig- og frivillig sektor. Du kan velge et enkelt kurs eller sette sammen en rekke som gjennomføres over ett eller flere semester.

Oversikt over øvrige kurs under dette tilbudet finner du her: Ledelse og styring.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

MERK:

Søknadsfristen er forlenget fra 1.desember til 10. januar.

Vi har noen ledige plasser og har åpnet for restopptak så lenge det er ledig plass frem til 10.januar.

Dette tilbudet har løpende opptak to ganger i året. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når studiet er fulltegnet, eller senest 10.januar.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Send studiet på mail