Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1,5 år
Studiepoeng
22,5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Distriktsvennlig

Fra høsten 2023 har du og din virksomhet mulighet til å delta på et unikt, tverrfaglig utviklingsprogram integrert med virksomhetens daglige drift. Tilbudet har fokus på prosessorientert ledelse og prosessforbedring, og skal bidra til varige forbedringer i virksomheten allerede i løpet av programtiden. For størst mulig effekt oppfordres det til at hele ledelsen i bedriften/virksomheten deltar.

Utviklingsprogrammet tilbys bedrifter og virksomheter (privat og offentlig sektor) i Lister- og Setesdalregionen. Ved ledig plass åpnes det også for andre deltakere fra Agder-distriktene.

Tilbudet består av tre emner:

  1. Prosessorientert og prinsippbasert lederskap
  2. Forbedringsprosesser og verdiskaping
  3. Fra visjon til bærekraftig kulturendring

Programmet tilbys av UiA ved Handelshøyskolen Executive og Fakultet for teknologi og realfag i samarbeid med Lister Nyskaping og Setesdal interkommunalt politisk råd.

Navnet på tilbudet er justert etter gjennomført pilot våren 2023.

Hva lærer du?

Utviklingsprogrammets mål er å skape varige forbedringer i bedriften/virksomheten.

Emne 1 - Prosessorientert og prinsippbasert lederskap
Emnet gir en teoretisk og praktisk opplæring i prosessorientert og prinsippbasert ledelse. Her gjennomgås viktigheten av visjon, misjon og formålsdrevet ledelse og hvordan prinsipper kan støtte opp til dette og fungere som en guide i alt fra ledelsesbeslutninger til daglige gjøremål for de utførende.

Emne 2 - Forbedringsprosesser og verdiskaping
Emnet har fokus på hvordan man identifiserer, planlegger, og gjennomfører endringer i egen organisasjon basert på prosessorientert verdiskapning med utgangspunkt i bedriftens strategi og visjon. Kunnskap om hvordan prinsipper kan benyttes som et fundament for forbedring i organisasjoner står sentralt 

Emne 3 - Fra visjon til bærekraftig kulturendring
Emnet har fokus på hvordan visjoner kan omsettes til praktisk handling og kultur for endring, og hva som skaper en kultur for lærende organisasjoner med selvdrevne og motiverte medarbeidere.

Nærmere informasjon om innhold og læringsutbytte fremgår av lenkene.

Oppbygging

Interaktivt og tverrfaglig

Tilbudet gjennomføres på deltid integrert i bedriften/virksomhetens daglige drift. Programmet strekker seg over totalt 1,5 år, hvor du gjennomfører ett emne à 7,5 studiepoeng pr. halvår.

Undervisningen i emnene gis som små ukentlige tema gjennom podcast, videoer og digital veiledning, og innarbeides i virksomhetens daglige drift ved prosjektarbeid og refleksjonsnotat. Hvert emne/halvår avsluttes med en individuell eksamen/mappeinnlevering. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng pr. emne (totalt 22,5 studiepoeng).

 

Opptakskrav

Programmet tilbys interesserte bedrifter og virksomheter i Agder-distriktene. Deltakelse og opptak til programmet forutsetter bekreftelse om tilbudt plass basert på innmeldt interesse til fagansvarlig John Skaar

Ved ønske om deltakelse – ta kontakt.

For tilgang til eksamen og studiepoeng kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Deltakere uten slik dokumentasjon kan allikevel delta på programmet (som del av en ledergruppe), men vil ikke få tilgang til kompetansegivende eksamen/studiepoeng (kun kursbevis). 

Praktisk informasjon

Programmet er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), og utviklet i 2021-2022 i samarbeid med pilotdeltakere og samarbeidspartnere i Lister og Setesdal. Det tas opp nye bedrifter/virksomhetet til programmet fra høsten 2023. Ved stor interesse prioriteres bedrifter og virksomheter i Lister og Setesdalsregionen.  Tilbudet er åpent for deltakere både fra privat og offentlig sektor.  

Som deltaker/student betaler du kun en egenandel på kr. 1500 pr. emne/halvår + semesteravgift og pensumlitteratur.

MERK at høstens tilbud har begrenset antall plasser grunnet finansiering fra HK-dir. Plassene til programmet tildeles basert på innmeldt interesse fra deltakere og virksomheter. Nærmere informasjon om opptak og oppstart gis.

Fagansvarlig

Utviklingsprogrammet er et tverrfaglig tilbud mellom Handelshøyskolen Executive og Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder.

Fagansvarlig for programmet er universitetslektor og PhD-stipendiat John Skaar ved institutt for ingeniørvitenskap. I fagteamet inngår også førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved institutt for strategi og ledelse, og Senior Consultant Sigmund Jensen ved Kruse Smith som sentrale fagpersoner. 

I tillegg inngår et større antall nasjonale og internasjonale gjesteforelesere med utvalgte tema i podcastene.

Videre studier

Tilbudet kan tas som enkeltemner (22,5 studiepoeng), eller inngå i det modulbaserte Lederprogrammet som kan bygges videre til en grad.

Fakta

Søknadsperiode

1. juni - 20. juni 2023


Deltakelse og opptak til programmet krever avtale med UiA om tildelt plass.

Antall plasser

20

Pris

kr 4.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no