0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
Juni/august
Studiepoeng
Nei
Omfang
Deltid
Start
Sommer 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne etterutdanningen.

Prosessledelse og design tenkning er et fleksibelt kurstilbud til deg som ønsker en praktisk metode for innovasjon og utvikling.

Kurstilbudet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, og gir en grundig innføring i prosessverktøyet Design thinking og grep man kan ta for å lede innovasjons- og utviklingsprosesser basert på metoden. Tilbudet er relevant for alle næringer, og passer spesielt for deg som er opptatt av innovasjon og utvikling hvor du inkluderer de som skal bruke tjenesten eller produktet som utvikles/tilbys.

Hovedmålgruppe for tilbudet er arbeidsledige, permitterte og ansatte i reiseliv-, kultur- og opplevelsesbaserte næringer på Sørlandet, men tilbudet er også åpent for deltakere fra andre næringer, virksomheter og regioner. 

Hovedtema i kurset er:

 • Innføring i prosessrammeverket Design Thinking (basert på Stanford sin modell)
 • Praktisk opplæring og oppgaver
 • Forutsetninger og krav til en virksomhet som gjennomfører prosjekter basert på Design thinking
 • Bruk av visuell kommunikasjon og visualiseringsteknikker

Tilbudet gis som et fleksibelt online kurs i perioden juni-august 2020. Som deltaker velger du egen progresjon. I tillegg får du mulighet til oppgaveinnlevering, digitale samlinger og diskusjon med andre kursdeltakere, samt digitale møter med fagansvarlig.

Innhold

Kurset gir en grundig innføring i prosessverktøyet Design thinking, og grep man kan ta for å lede en slik prosess. Metoden inkluderer de som skal bruke tjenesten eller produktet som utvikles/tilbys.

Det vil være flere praktiske oppgaver underveis i kurset, og tanken om «learning by doing» går igjen.

Design thinking søker å kombinere tekniske/organisatoriske muligheter med hva som er økonomisk lønnsomt og hva brukerne eller kundene har behov for. Design thinking fokuserer i stor grad på sistnevnte, og legger menneskelig adferd til grunn for utviklingen av nye produkter eller tjenester. Mange sier at metoden først og fremst reduserer risikoen for å bruke tid og ressurser på feil sted. Med andre ord bruker du tid på å finne ut av hva som er riktig å lage, før du lager det riktig.

Hovedtema i kurset er:

 • Innføring i prosessrammeverket Design Thinking (basert på Stanford sin modell)
 • Praktisk opplæring og oppgaver.
 • Forutsetninger og krav til en virksomhet som gjennomfører prosjekter basert på design thinking.
 • Bruk av visuell kommunikasjon og visualiseringsteknikker

Du legges opp til en fleksibel kursmodell hvor du i tillegg til å velge egen progresjon også kan velge deltakelse på digitale samlinger mandager (kull 1) eller torsdager (kull 2).

Praktisk gjennomføring

Tilbudet gjennomføres digitalt. Det planlegges for gjennomføring av to kull i perioden juni-august 2020, med inntil 20 deltakere pr. kull (40 deltakere totalt).

Som deltaker får du tilgang til et online kurs hvor du følger videoer, svarer på spørsmål og gjennomfører praktiske oppgaver i eget tempo. Undervisningen består av tekster, artikler, modeller og visualiseringer samt en serie informative videosnutter på 5-15 minutter, etterfulgt av spørsmål og/eller praktiske oppgaver. Enkelte oppgaver har mulighet for innlevering (bilder, video, annet) og tilbakemelding fra fagansvarlig. 

I tillegg til videoundervisningen tilbys fire digitale samlinger til fastsatte tider, med mulighet for livemøter og coaching sessions. Ved påmelding velger du mellom digitale samlinger på mandager (kull 1) eller torsdager (kull 2). Hver samling varer i 2 timer (kl. 10;00-12:00).

Tema og tidspunkt for de digitale samlingene er:                                          

 • 1. samling
  15. juni (kull 1) eller  6. august (kull 2) - Introduksjon til design thinking - praktiske øvelser og teori       
   
 • 2. samling
  22. juni (kull 1) eller 13. august (kull 2) - Innsikt og brukernes påvirkning på prosjektarbeid                            

Før neste samling arbeider du med egen refleksjon og identifisering av utfordringer

 • 3. samling
  10. august (kull 1) eller 20. august (kull 2) - Idéutvikling og prototyping                                                              
 • 4. samling
   24. august (kull 1) eller 27. august (kull 2) -  Validering og testing                                                                      

Fagansvarlig for kurstilbudet er Theodor Henriksen, Leder av UiA CoLAB og seniorrådgiver ved Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon, UiA.

Forventet arbeidsomfang pr. deltaker er ca. 50 timer totalt (avhengig av egeninnsats og forventet utbytte).

Endelig informasjon om oppstart og gjennomføring gis etter påmeldingsfristen.

Videre utdanning

Kurspakken Ledelse og styring er en fleksibel mellomlederutdanning som foreløpig består av 12 ulike kurs på bachelornivå. Kursene kan tas enkeltvis eller settes sammen til en kurspakke på to eller flere kurs, og kan bygges inn i videre utdanningsløp. Kurspakken bygges ut med nye kurs/tema basert på etterspørsel i næringslivet.
Etter planen vil dette videreutdanningstilbudet i «Prosessledelse og design tenkning» inngå i kurspakken Ledelse og styring og bli tilbudt fra  våren 2021 (med forbehold om endringer og endelig godkjenning).

Fakta

Søknadsperiode

Kurset er fullt.


Dersom du ønsker å stå på en uforpliktende interesseliste for nytt tilbud senere, send en mail til susanne.egilstad@uia.no

Antall plasser

80

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA