0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Grimstad

Samfunnet vårt er i stadig endring. Dette setter store krav til skolen som skal utdanne og gi den kompetansen som trengs for å utvikle samfunnet videre. Digitaliseringen byr på ekstra utfordringer som må møtes med økt kunnskap og høy kompetanse. Dette emnet tar utgangspunkt i det fagfornyelsen nå legger opp til rundt programmering i grunn- og videregående skole

Hva lærer du?

  • Forstå hva programmering er og hvordan programmering kan brukes i skolen
  • Forstå hvordan datamaskinen og dataprogrammer fungerer
  • Bruke algoritmisk tankegang for å løse problemer
  • Lage enkle programmer i både blokk-baserte og tekst-baserte programmeringsspråk
  • Kjenne til ulike innfallsvinkler til programmering
  • Utforske, eksperimentere og lage løsninger med ny teknologi og digitale verktøy 

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende.

Praktisk informasjon

Nettbasert studie med tre helgesamlinger (lørdag og søndag). Datoer kommer senere. 

Studiet er gratis og studenten skal kun betale semesteravgift. 

Vilkår for å gå opp til eksamen:
Alle obligatoriske øvingsoppgaver/tester må være bestått for å kunne ta avsluttende prosjekt. Oversikt over obligatoriske oppgaver gis i læringsplattformen Canvas ved semesterstart.

Eksamen:
Mappeeksamen som teller 75%. Prosjektarbeid teller 25%. Vurdering til bestått/ikke bestått.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fulltegnet


Dette tilbudet har løpende opptak. "Førstemann til mølla"-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

runea
Vitenskapelig kontaktperson