0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Grimstad

Kurset er rettet mot lærere og ansatte i skole og barnehage. Etter å ha lært det grunnleggende i programmering (syntax og struktur) kan det være krevende å komme i gang med å bruke programmering som et verktøy i den didaktiske verktøykassen. Da må en ta steget over i softwareutvikling hvor en lærer å strukturere arbeid slik at en kan blande inn ressurser fra andre og skape produkter som er større enn sine komponenter.

Hva lærer du?

I dette emnet legges det vekt på hvordan en designer, planlegger og utvikler fullverdige programmer for klasserommet og i eget arbeid. I forlengelse av dette er fokus også på hvordan vi lager programmer for andre og hvordan en konstruerer løsninger som andre kan bruke.

Det vil også være sentralt å lære hvordan en kan tilgjengeliggjøre arbeidet en gjør for andre. Studenten vil få innblikk i temaer som maskinlæring/AI, tilpasning for personer med spesielle behov, serverbaserte tjenester og database

Opptakskrav

Programmering 1, eller grunnleggende programmering 10 stp.

Praktisk informasjon

Emnet gjennomføres med to helgesamlinger på campus Grimstad. Alt kursmateriell, oppgaver og veiledning gjennomføres digitalt.

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av omvendt klasserom med ferdige forelesninger, obligatoriske oppgaver og to fellessamlinger. Det vil bli gitt oppgaver relevante til alle læringsmålene, og disse oppgavene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Emnet vil ligge i sin helhet på læringsplattformen Canvas.

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 170 timer.

Mappeeksamen teller 100 %. Vurdering til bestått/ikke bestått

Dato på samlinger og eksamen kommer.

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist til 15. august 2022


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like