Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

Samfunnet vårt er i endring, og det er behov for stadig bredere kompetanse for å møte utviklingen. Digitaliseringen byr på ekstra utfordringer som må møtes med økt kunnskap og høy kompetanse. Dette emnet omhandler programmering, blant annet gjennom ulike innfallsvinkler til programmering og eksperimentering rundt ulike løsninger med ny teknologi og digitale verktøy. 

Hva lærer du?

  • Forstå hva programmering er og hvordan programmering kan brukes i skolen og samfunnet
  • Forstå hvordan datamaskinen og dataprogrammer fungerer
  • Bruke algoritmisk tankegang for å løse problemer
  • Lage enkle programmer i både blokk-baserte og tekst-baserte programmeringsspråk
  • Kjenne til ulike innfallsvinkler til programmering
  • Utforske, eksperimentere og lage løsninger med ny teknologi og digitale verktøy 

Praktisk informasjon

Studiet koster 5500 kroner og semesteravgift er på 725 kroner.

Undervisningsdatoer

Kurset skal gå over to semestre, med oppstart høsten 2023. Det vil være totalt fire samlinger i kurset, to i første semester og to i andre semester. 

  1. samling: midten av september 2023
  2. samling: midten av november 2023
  3. samling: midten av februar 2024
  4. samling: begynnelsen av april 2024

Vilkår for å gå opp til eksamen

Alle obligatoriske øvingsoppgaver/tester må være bestått for å kunne ta avsluttende prosjekt. Oversikt over obligatoriske oppgaver gis i læringsplattformen Canvas ved semesterstart.

Eksamen

Mappeeksamen som teller 75%. Prosjektarbeid teller 25%. Vurdering til bestått/ikke bestått.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 


 

Antall plasser

30

Pris

kr 5.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like