0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Vår 2022
Studiested
Grimstad

Samfunnet vårt er i endring, og det er behov for stadig bredere kompetanse for å møte utviklingen. Digitaliseringen byr på ekstra utfordringer som må møtes med økt kunnskap og høy kompetanse. Dette emnet omhandler programmering, blant annet gjennom ulike innfallsvinkler til programmering og eksperimentering rundt ulike løsninger med ny teknologi og digitale verktøy. 

Hva lærer du?

  • Forstå hva programmering er og hvordan programmering kan brukes i skolen og samfunnet
  • Forstå hvordan datamaskinen og dataprogrammer fungerer
  • Bruke algoritmisk tankegang for å løse problemer
  • Lage enkle programmer i både blokk-baserte og tekst-baserte programmeringsspråk
  • Kjenne til ulike innfallsvinkler til programmering
  • Utforske, eksperimentere og lage løsninger med ny teknologi og digitale verktøy 

Praktisk informasjon

Nettbasert studie som går over to semester. Du gjennomfører 7,5 studiepoeng per semester. Det blir to samlinger per halvår (lørdag og søndag). Studiet er gratis og studenten skal kun betale semesteravgift. 

Undervisningsdatoer

Mer informasjon om datoer og tidspunkt kommer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen:
Alle obligatoriske øvingsoppgaver/tester må være bestått for å kunne ta avsluttende prosjekt. Oversikt over obligatoriske oppgaver gis i læringsplattformen Canvas ved semesterstart.

Eksamen:
Mappeeksamen som teller 75%. Prosjektarbeid teller 25%. Vurdering til bestått/ikke bestått.

Fakta

Søknadsperiode

 

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like