Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

Videreutdanningen er rettet mot skoleledere og lærere i grunnskolen og videregående opplæring. Den forbereder skoleledere og lærere til å jobbe skolebasert med utviklingsarbeid i egen skole. Tilbudet er også relevant for skoler som er involvert i oppfølgingsordningen eller desentralisert kompetanseutvikling.

Som student vil du få kjennskap til aktuelle teorier og nyere forskning på områder som skoleutvikling og endring av skolekultur, prosessledelse, organisasjonsdidaktikk og lærende møter. Du vil også få mulighet til å oppøve kompetanse i å anvende ulike kartlegginger som grunnlag for å kunne drive og lede utviklingsarbeid i egen skole. 

Utvikling av struktur og møteplasser der kompetanseutvikling kan foregå i profesjonsfellesskapet, er av avgjørende betydning for at utvikling av felles kompetanse kan skape positive endringer for elevene.

Videreutdanningen legger vekt på erfaringsdeling mellom skoler, og at ledere og lærere får mulighet til å prøve ut tiltak i egen skole.

Hva lærer du?

Videreutdanningen vil blant annet gi deg

  • kunnskap og praktisk erfaring med ulike arbeidsmetoder innen pedagogisk ledelse
  • verktøy for å kunne lede og gjennomføre kollektive læringsprosesser i skolens profesjonsfelleskap
  • kunnskap om aktuelle teorier og nyere forskning på områder som skoleutvikling og kollektive læringsprosesser, organisasjonsdidaktikk, lærende møter og utvikling av ny kunnskap i skolen.

Oppbygning

I løpet av semestret er det to samlinger av to dager. Det legges opp til forelesninger etterfulgt av ulike gruppeprosesser og mellomarbeid mellom samlingene.

I tillegg møtes alle til en dag som er satt av til gruppeeksamen, som vurderes til bestått/ikke bestått. 

Datoene for samlingene

  • 26. august: kl. 1215-1500 og 27. august: kl. 0915-1500
  • 14. oktober: kl. 1215-1500 og 15. oktober: kl. 0915-1500
  • 25. november: kl. 0915-1600

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Lærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller annen relevant bachelorgrad. Det er et krav at studenten er i jobb i skolen under gjennomføringen av emnet. 

Løpende opptak

Dette emnet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Praktisk informasjon

Lærere i skolen kan søke støtte til denne videreutdanningen. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni


Dette emnet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Antall plasser

27

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like