Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Nettstudier

Ønsker du å utdanne deg til oversetter mellom norsk og innvandrerspråk?

Ved Universitetet i Agder kan du ta et nettbasert deltidsstudium på 30 studiepoeng i oversettelse i offentlig sektor. I 2024 tilbys disse språkparene:

  • norsk-ukrainsk
  • norsk-arabisk
  • norsk-tigrinja

Studiet består av til sammen tre emner á 5 studiepoeng i hvert av de to semestrene. Etter gjennomført studium, vil du ha en grunnkompetanse som kvalifiserer til mange typer oversettelsesoppdrag, spesielt for offentlig sektor.

Les mer om videreutdanningen

Hva lærer du?

Når du har fullført de seks emnene skal du blant annet kunne:

  • forstå hvilken rolle oversettelse spiller i en medieringsprosess mellom språkkulturer i flerspråklige og flerkulturelle samfunn
  • kunne kritisk vurdere, velge ut og bruke forskjellige språkressurser og digitale verktøy for å skrive eller oversette fagspråklige tekster i offentlige, administrative eller juridiske sammenhenger
  • kunne oversette tekstsjangre og dokumenter som brukes i kommunikasjon i offentlig helse- og omsorgssektor
  • kunne drøfte etiske konsekvenser av oversettelsesvalg på områdene innvandring, arbeidsmarked og velferdsordninger
  • kunne oversette effektivt fra tekst til tale for offentlig sektor

Oppbygning

Studietilbudet består av følgende seks emner:

Vår 2024

Høst 2024

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk. I tillegg brukes ukrainsk, arabisk og tigrinja i praktiske aktiviteter i hvert av de tre språkparene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 

Avhengig av utdanningsbakgrunn, kan noen søkere bli bedt om å dokumentere ferdigheter i ett eller flere av språkene som kreves for å delta på studiet.

Praktisk informasjon

Det er lagt opp til asynkron og synkron nettundervisning. 

Pris

Studieavgiften er kr 18 000,- for 30 studiepoeng. I tillegg kommer lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden som for tiden er kr 710,- per semester.

Se Lånekassens nettsider for mulighetene for lån og stipend.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfrist: 1. november 2023


Det er løpende opptak og det stenges for søkning når studiet er fullt. Du finner studiet under "Etter- og videreutdanning, oppdrags- og andre kurs".

Antall plasser

30

Pris

kr 18.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no