0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2023
Studiested
Kristiansand

Prosjekter har de siste årene blitt en dominerende arbeidsform for organisering av utviklingsaktiviteter og implementering av strategier. Prosjektledelse vurderes i økende grad som nøkkelkompetanse både i privat og offentlig sektor, og  utvikling av prosjektkompetanse har derfor høy prioritet i mange virksomheter. Kurset gir deg kompetanse og kunnskap om prosjekter som arbeidsform, og består av tre moduler:

  • Prosjekt som arbeidsform
  • Prosjektstyring og -gjennomføring
  • Prosjekter i organisasjonen

Kurset retter seg mot ledere og fremtidige ledere i næringslivet og tilbys på deltid.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du kunne:

  • beskrive prosjekt som arbeidsform
  • relatere prosjekter til strategiske behov
  • bruke relevante metoder for gjennomføring av prosjekter
  • drøfte kjennetegn på god ledelse og teamarbeid i prosjekter
  • utvikle og støtte styringsprosesser i en prosjektbasert virksomhet
  • evaluere behov for kompetanse i prosjekter

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas).

Bestått arbeidskrav (gruppeoppgaver) mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk og engelsk

Litteratur: norsk og engelsk

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk 

Løpende opptak

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Tidspunkt for samlingene
1. samling: to dager i februar
2. samling: to dager i mars
3. samling: to dager i april

Eksamensform
To ukers individuell hjemmeeksamen i mai. Bokstavkarakter.

Faglig ansvarlig
Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er førsteamanuensis Magnus Hellström, som sammen med universitetslektor Knut Erik Bonnier underviser på samlingene. Begge er ansatt ved institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen, UiA. I tillegg vil gjesteforelesere fra næringslivet inngå på utvalgte tema.

Hellström forsker blant annet på nye forretningsmodeller i den prosjektbaserte industrien, eksempelvis forretningsmodeller som bygger på modularisering, servitisering, samarbeidspraksis, digitalisering og bærekraft. I tillegg til sitt akademiske arbeid har han også konsultert en rekke store og mellomstore teknologibedrifter, og har bred erfaring som foreleser.

Bonnier har bred erfaring fra forskningsprosjekter innen prosjektledelse og ingeniørledelse. Han er spesielt interessert i tema som Game-based learning, Project Management, Engineering Management mm. For tiden jobber han med forskningsprosjekter om digitalisering og spillbasert læring. Han jobber også med samarbeidsprosjekter mellom lokale selskaper i Agder-regionen og programmene han underviser.

Videre studier
Kurset kan tas som enkeltemne, eller innpasses som valgemne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. november 2022


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. 

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like